Pekaři se ohrazují proti výrokům ministra zemědělství

Cena pšenice na světových trzích v uplynulých dvou týdnech mírně poklesla, stále je však o cca 50 % vyšší než v minulém roce a její budoucí vývoj nelze předpokládat. Pekaři navíc bojují o svou existenci kvůli neustálému růstu cen plynu, elektřiny, pohonných hmot a dalších surovin. Svaz pekařů a cukrářů apeluje na ministra zemědělství, aby se situací začal neprodleně zabývat a svá vyjádření opíral o skutečná data.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula se v minulých týdnech vyjádřil do médií a na svém twitterovém účtu, že v souvislosti s poklesem ceny pšenice na světových trzích očekává snížení cen pekárenských výrobků. To je však dle Svazu pekařů a cukrářů v ČR i podle odborné veřejnosti za současných podmínek zcela nereálné.

Pekaři by rádi zastavili růst cen pečiva, ale v momentální situaci je ohrožena existence velké části z nich. Těší nás, že se cena pšenice na světových trzích začala snižovat, ta je ovšem jen jednou z příčin, proč došlo ke zdražování pečiva. Navíc v současné době je stále reálná cena pekařské mouky pro pekárny v ČR 13 500–14 500 Kč za tunu. Zemědělci v ČR na pokles ceny pšenice na komoditní burze nereagují a její cenu drží na stejně vysoké úrovni. Pekaři proto žádají ministra zemědělství, aby namísto výzev ke zlevnění pečiva apeloval na české zemědělce ohledně vysokých cen pšenice v ČR. Dalším problémem je neustálý růst cen pohonných hmot energií, hlavně plynu,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR, a dodává: „Spoustě pekařů tento rok končí smlouvy s fixovanou cenou energií, a dostanou se tak do existenčních problémů. Bez zásahu vlády se cena pečiva bude pravděpodobně i nadále zvyšovat.“ Jen tento rok svoji činnost ukončilo více než 5 % malých a středních pekáren s celkovým obratem kolem jedné miliardy korun.

Marže pekařů jsou dlouhodobě nízké a aktuálně je většina pekáren ve ztrátě. Pekařina je již řadu let nízkoprofitabilní byznys a v současnosti je mnoho pekáren nuceno svůj provoz dotovat. „Pokud vláda ceny energií pro pekaře nezastropuje nebo jim neposkytne jiné subvence, růst ceny pečiva se nezastaví. Velmi nás znepokojuje postoj Ministerstva zemědělství ČR, jeho absolutní nečinnost a špatná interpretace dat, která je mimo současnou realitu,“ doplňuje Bohumil Hlavatý.

Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z. s. (SPaC ČR), je potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru a podporuje jejich činnost. V současné době sdružuje 130 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin, služeb a potravinářských škol. Více informací na www.svazpekaru.cz.

Pro další informace kontaktujte:

Tomáš Iľko

Senior PR Consultant, Double-U PR, s. r. o.

E-mail: tomas.ilko@double-u.cz

Tel.: +420 733 529 496

www.double-u.cz