3D tisk v nemocnicích – česká zdravotnická inovace získává evropskou podporu

Rekordních 20 inovací v raných fázích vývoje dostane podporu z výzvy EIT Health RIS Innovation Call 2022, což je jedinečný program, který pomáhá projektům ve stádiu konceptu. Mezi vybranými slibnými inovacemi je i český projekt, který má za cíl zajistit spolehlivý 3D tisk pro zdravotnická zařízení. Podporu pro tento projekt bude koordinovat český EIT Health Hub, tedy Centrum inovací DEX.

Na nejnovější a v pořadí již čtvrtou výzvu EIT Health RIS Innovation Call se sešlo více než 80 návrhů. Tato iniciativa systému EIT Health Regional Innovation Scheme (RIS), napomáhá s vývojem inovací pro zdravotní péči v zemích střední, východní a jižní Evropy, které jsou podle hodnocení European Innovation Scoreboard pokládány za slibné.

O vysoké kvalitě zaslaných projektů vypovídá fakt, že letos se sešlo dvojnásobné množství přihlášek než vloni. Subjekty, která zvolené inovace vyvíjejí, obdrží financování ve výši až 75 000 euro na další rozvoj svého produktu či řešení, mentoring, účast na bootcampu a přístup k potenciálním investorům a partnerům prostřednictvím EIT Health, což je síť úspěšných inovátorů ve zdravotnictví, jež sdružuje asi 150 různých organizací.

V roce 2022 byli nejúspěšnější žadatelé z Portugalska, kterých bylo vybráno šest, následovaní Chorvatskem se čtyřmi a Řeckem se třemi. Za celé čtyři roky programu mají největší počet podpořených projektů shodně Portugalsko a Slovinsko. Téměř 50 % vybraných konsorcií z tohoto ročníku se zaměřuje na řešení, která přinášejí zdravotní péči do domova pacientů a napomáhají tak její realizaci mimo nemocnice, což vede k lepším výsledkům.

Rekordní počet přihlášek, které reprezentovaly úspěšné návrhy do letošní výzvy RIS Innovation Call, jasně ukazuje, že střední, východní a jižní Evropa je plná talentovaných inovátorů, kteří mají skvělé nápady a mohou nastartovat novou éru řešení pro zdravotnictví. Naším cílem je najít ty nejlepší nápady a inovace v raných fázích v celém regionu a podpořit různé hráče z byznysového i akademického světa, aby vytvářeli konsorcia a přeměnili své koncepty v realitu,“ uvádí Mónika Tóth, ředitelka EIT Health InnoStars RIS.

Jsme hrdí na to, že z výzvy RIS Innovation Call už za poslední tři roky vzešlo několik velkých úspěchů, jako je například STEMI coby inovace, která pomáhá šetřit životně důležitý čas při diagnostice kardiovaskulárních onemocnění. Tento slovenský projekt, který získal podporu v roce 2019, vyhrál v roce 2021 cenu EIT Health Bridgehead Global. Také byl zvolen nejlepším projektem v lucemburské výzvě House of MedTech a v Central European Initiative (CEI) v kategorii ‚časná reakce na COVID 19‘. Dalším příkladem je projekt EmPlastrum, v rámci nějž byly vyvinuty náplasti různých velikostí s integrovanými UVB LED, což umožňuje pacientům s psoriázou léčit se doma. Toto řešení vyhrálo několik startupových soutěží a získalo 100 000 euro ze strukturálního fondu EU,“ dodává Mónika Tóth.

Vybrané projekty

20 projektů v raných fázích, které získají podporu v rámci EIT Health RIS Innovation Call 2022, jsou:

 • 3DIAMOND (Česko). Tento tým vyvíjí systém pro správu životního cyklu 3D tištěných modelů ve zdravotnictví.

 • MEGI (Chorvatsko) má za cíl vyvinout asistenta pro kardiovaskulární zdraví, který s využitím umělé inteligence a personalizovaných protokolů připomíná pacientům nutnost brát léky a měřit si doma tlak.

 • PsyFlux (Chorvatsko). Toto konsorcium vyvíjí telemetrické zařízení pro měření nitrolebečního tlaku, jež by se dalo bez rizika infekce použít i mimo nemocnice, aby se mohli pacienti zapojit do každodenních aktivit.

 • StressLyft (Chorvatsko) je vzdělávací kurz o stresu na pracovišti a dovednostech zvládání stresu založený na interaktivním video obsahu, který mohou firmy nabízet svým zaměstnancům pro předcházení pracovního stresu.

 • Rozhraní pro komunikaci mezi člověkem a strojem založené na gestech pro naváděné ortopedické operace (Chorvatsko). Tento tým má za cíl vyvinout inovativní zdravotní přístroje, které pomohou chirurgům provádět s milimetrovou přesností měření během operace náhrady kyčelního kloubu (a potenciálně dalších zákroků).

 • ApniWave (Řecko) je chytrý screeningový přístroj kombinující senzor, počítač a software s umělou inteligencí, který má za cíl detekovat syndrom obstrukční spánkové apnoe u pacientů doma.

 • Frekvenčně kódovaná reflektometrie pro měření hustoty makulárního pigmentu u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (Řecko). Tento tým vyvíjí inovativní, malý a cenově efektivní optický nástroj, který dokáže spočítat hustotu makulárního pigmentu v očích s minimální nutností interakce s pacientem.

 • Automatické robotické vozítko pro dezinfekci pracoviště (Řecko). Navrhované řešení vyvíjí koncept automatického vozítka, které realizuje dezinfekční protokoly na pracovišti s minimalizací spotřeby dezinfekčních přípravků.

 • PIOAS (Litva). Toto konsorcium vyvíjí rychlé, neinvazivní a přenosné zařízení pro nepřetržitý či periodický monitoring stavu plic pro sledování zdraví pacientů bez nutnosti držet je v nemocnici.

 • Nursing.AI. (Litva) je systém, který v reálném čase sbírá biometrická data o seniorech (např. tělesná teplota, tep, krevní tlak, denní aktivita, kvalita spánku atd.) a upozorňuje poskytovatele péče na případné zjištěné abnormality.

 • Urychlené léčení ran na krysím modelu prostřednictvím rychlé izolace a reaplikace autologních kožních buněk (Lotyšsko). Tento tým vyvíjí chirurgický nástroj o velikosti iPadu, který dokáže rychle extrahovat a opětovně aplikovat vlastní kožní buňky pacienta přímo na chirurgickém sále pro rychlejší a lepší obnovu kůže.

 • CoNurse (Estonsko) je mobilní aplikace, která poskytuje individualizovaný plán léčby s video a audio pokyny krok za krokem pro rehabilitační procedury v domácnosti.

 • Graphresp (Portugalsko). Toto konsorcium vyvíjí přenosný elektronický test pro rychlou neinvazivní diagnostiku infekcí dýchacích cest pro domácí použití i pro zdravotnická zařízení.

 • adhesiv.Ai (Portugalsko) je chytrá náplast, která využívá biosenzory, jež posílají data digitálnímu softwaru a zdravotním odborníkům pro zajištění optimálního hojení.

 • Motiphy+ (Portugalsko). Tento tým vyvinul prototyp senzoru pro 3D zobrazování, jenž umožňuje sledovat tělo a vybudovat gamifikované virtuální prostředí pro zábavnější a více motivující fyzioterapii.

 • TindSkin (Portugalsko) je mobilní aplikace pro přesný screening kůže v raných fázích onemocnění, který pracuje na principu hledání konsenzu ve skupině dermatologů, aby mohl nabídnout nejlepší možné výsledky pohodlným a cenově dostupným způsobem.

 • CardioWheel (Portugalsko) je volant s neviditelnou vodicí koženou vrstvou, která umožňuje měřit EKG signály řidiče, a to v souladu s novým trendem sledování fyziologických funkcí řidičů.

 • HF@Edge (Portugalsko) je domácí monitorovací systém, který využívá koncept tzv. edge computing k zaznamenávání, přenášení a analyzování klíčových informací o fyziologických funkcích a data ze senzorů IoT (z chytrých hodinek a dalších přístrojů) pro detekci selhání srdce.

 • Miniaturizovaný senzor pro sledování a prevenci vzduchem přenášených infekčních chorob (Slovinsko). Toto konsorcium má za cíl vyvinout inovativní detektor nanočástic, který v aerosolech hledá například viry a částice znečištění.

 • SafeStep (Slovinsko) má za cíl propojit nositelný hardware pro seniory s algoritmickým softwarem, který dokáže předvídat a detekovat pády a další nebezpečné situace.

Poznámky pro editory

Pro více informací se prosím obraťte na:

Marek Němec, Senior PR Consultant WS Czech, telefon: +420 603 459 205 I e-mail: mnemec@wsczech.cz

Marta Kaczmarek, manažer komunikace EIT Health InnoStars, telefon: +48 692 821 598 I e-mail: marta.kaczmarek@eithealth.eu I www.eithealth.eu I https://eithealth.eu/in-your-region/innostars/

O EIT Health

EIT Health je jedním z největších evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti inovací ve zdravotnictví. Tvoří ji přes 150 partnerů, a EIT Health je tak jedinečnou evropskou sítí předních společností, univerzit, výzkumných a vývojových center a také nemocnic a institucí. Úlohou EIT Health je budovat ekosystém, který bude umožňovat rozvoj zdravotnické péče pro budoucnost tak, aby evropští občané mohli žít déle a zdravěji. EIT Health zvyšuje dovednosti zdravotníků napříč Evropou, investuje do nejlepších evropských talentů, a umožňuje komercializaci inovativních zdravotnických produktů/řešení v rámci EU. Je jednou z největších veřejně financovaných zdravotnických iniciativ a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie, který je orgánem Evropské unie. Více informací získáte na: www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Klastr InnoStars je jednou ze sedmi geografických oblastí EIT Health. Zahrnuje polovinu Evropy, včetně Polska, Maďarska, Itálie a Portugalska, a také další regiony zahrnuté do Regionálního inovačního programu EIT – Baltské státy, Chorvatsko, Slovensko, Českou republiku, Slovinsko, Řecko a Rumunsko. Jedná se o skupinu zemí, kterou Evropský inovační zpravodaj (EIS) hodnotí jako mírné inovátory. InnoStars se zaměřuje na podporu podnikání, inovace a vzdělávání v oblasti zdravotní péče, zdravého životního stylu a aktivního stárnutí v regionu a překlenuje mezeru mezi regiony, které jsou lídry v inovacích a regiony, které se rozvíjejí.

O Regionálním inovačním programu EIT (EIT RIS)

Regionální inovační program EIT (EIT RIS) byl vytvořen Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), aby překlenoval rozdíl mezi regiony, které jsou lídry v inovacích, a těmi regiony, které se rozvíjejí. Program je realizován za účasti místních hubů. V oblasti zdravotní péče se program vyvíjí od roku 2016 a koordinuje jej EIT Health InnoStars. Program zahrnuje 13 EIT Health hubů nacházejících se ve 12 zemích napříč východní, střední a jižní Evropou. V České republice je tento program implementován ve spolupráci s českým hubem EIT Health – DEX Innovation Centre.

EIT Health: Together for healthy lives in Europe