Adam Kovalčík – Karlínský vor Umění pro Tržnici 2024 14. 5. 2024, 17 h / Holešovická tržnice

Po dobu jednoho roku obohatí prostředí Holešovické tržnice instalace Karlínský vor od umělce Adama Kovalčíka.

Jedná se o sedmimetrový interaktivní objekt imitující houpání vodní hladiny, který bude na místě osazen díky open callu Umění pro Tržnici, který vypsala Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Holešovickou tržnicí. Slavnostní odhalení proběhne 14. května v 17 h u vstupu z Jateční ulice. V mnoha z nás zůstává romantická představa o přepravě mezi dvěma pražskými břehy, které byly dříve dostupné především po vodě. Dnes, po vzniku lávky HOLKA, se tak stal Karlínský vor jakýmsi symbolem a vzpomínkou na plavbu přes Vltavu. „Díky vlajce městské části Karlín, tyčící se na špičce stožáru, toto dílo poukazuje na propojení dvou lokalit. Jde o oťukávání hranic lokálního patriotismu, hru s ironií vzniku karlínského území v Holešovicích, které je vymezené velikostí voru.

Instalace vytvořila interaktivní houpací ‚hladinu‘, která navazuje na původní přepravu mezi břehy,” uvádí své dílo jeho autor Adam Kovalčík. V rámci odhalení Karlínského voru vystoupí i performativní skupina 3 000 otáček, která spolu intenzivně tvoří od června 2023. Projekty kolektivu jsou založeny na umění improvizace (instantní kompozice), využívající jako primární komunikační a umělecký vyjadřovací prostředek lidské tělo, jeho pohyb, hlas, výraz a tvar. Improvizace proběhne za doprovodu hudebního skladatele Petra Janury aka @Ynaj.space.

Výtvarná instalace v Holešovické tržnici je dalším bodem jejího bohatého uměleckého programu. V areálu tržnice funguje několik kulturních organizací, jako například Trafo Gallery či divadlo Jatka 78. Tímto projektem se do holešovické kulturní scény zapojuje i Galerie hlavního města Prahy. Symbolické spojení dvou vltavských břehů přivedlo ke spolupráci dvě městské organizace – Galerii hlavního města Prahy a akciovou společnost Výstaviště Praha, která spravuje areál Holešovické tržnice. „Oživení venkovních ploch areálu Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších

foto:Martin Micka