Anthropoid – příběh československých vlastenců

Jestliže vám v knihovně chybí kniha badatele Jaroslava Čvančary ANTHROPOID – příběh československých vlastenců, není divu. Je již několik let beznadějně vyprodaná.

Právě proto jsme k blížícímu se 80. výročí připravili druhé rozšířené vydání, které vyšlo začátkem listopadu letošního roku.

Operace Anthropoid byla nejvýznamnějším odbojovým činem v Evropě v období druhé světové války. Příslušníkům čs. zahraniční armády se podařilo odstranit třetího nejvýše postaveného muže hitlerovského Německa – zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Cestu k tomuto činu, čin samotný i jeho důsledky pro český národ v době války i pro jeho poválečný vývoj mapuje autor Jaroslav Čvančara v této knize.

Na necelých čtyřech stech stranách se odvíjí příběh stovek osobností a rodin československého zahraničního odboje i odboje domácího. Před čtenářem tak vyvstane více než 1200 fotografií a dokumentů jako obrazová paměť národa, přičemž popisky doprovázející snímky vyprávějí ucelený příběh obsahující bezpočet dramatických událostí i drobných antických tragédií. Setkáte se tak s tvářemi lidí, kteří byli ve sém životě postaveni na rozhodující křižovatku – zvolit přežití v protektorátu nebo se podílet na odbojové činnosti aktivním odporem proti okupační moci.

V knize jsou představeny i tváře stojící na druhé straně – zástupci protektorátní moci, Gestapa, SD, Wehrmachtu, složek SS, ale i zrádci a kolaboranti, z nichž mnozí působili po válce opět ve službách jiných pánů.

Druhé rozšířené vydání je doplněno o několik desítek fotografií a dokumentů, které autor během posledních pěti let získal. Kniha končí novou kapitolou Paměť Anthropoidu dokumentující péči o památku skupiny ANTHROPOID a všech jejích spolupracovníků do dnešních dnů.

Vydavatel: Centrum české historie, o.p.s.

www.centrumceskehistorie.cz

e-shop: www.ceskatrikolora.cz