České dráhy zahájily školení strojvedoucích pro provoz pod dohledem ETCS

Národní dopravce zahájil v těchto dnech školení a výcvik strojvedoucích, kteří v příštích letech budou jezdit s hnacími vozidly na tratích vybavených moderním vlakovým zabezpečovacím zařízením ETCS. Do konce roku vyškolí desítky až stovky prvních strojvedoucích. České dráhy během roku zahájí zkušební provoz pod dohledem ETCS na několika železničních tratích.

K úspěšné implementaci moderního vlakového zabezpečovacího systému ETCS do provozu na české železnici je velmi důležité připravit také zaměstnance, kteří ho budou využívat. Jízda pod dohledem ETCS má totiž jinou filozofii než jaká je u dosavadních systémů. Proto jsme připravili pro naše strojvedoucí rozsáhlý vzdělávací program. Ten zahrnuje několik fází od prezenčního školení přes on-line výuku až po provozní zácvik na vozidlech. Naši strojvedoucí zakončí školení zkouškou způsobilosti k obsluze ETCS,“ říká Blanka Havelková, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele ČD pro lidské zdroje.

V úvodní fázi projdou školením strojvedoucí-instruktoři, na které naváže školení dalších strojvedoucích. V rámci přípravy se strojvedoucí seznámí s novými předpisy, podle kterých se organizuje provoz na tratích vybavených traťovou částí ETCS, naučí se ovládat a používat samotné zařízení ETCS na lokomotivě (ovládání příslušného rozhraní – obrazovky a ovládací prvky), získá dovednosti při jízdě pod dohledem ETCS i při plynulém přechodu mezi oblastí vybavenou traťovou částí ETCS a oblastí vybavenou národním vlakovým zabezpečovacím zařízením.

Filozofie jízdy pod dohledem ETCS je odlišná od dosavadních zabezpečovacích systémů. Proto je velmi důležitá příprava a získání zkušeností s provozem pod dohledem nového zabezpečovacího systému. Ten v určitých módech kontroluje jízdu strojvedoucího a předává strojvedoucímu informace o maximální povolené rychlosti, o bodu, kde dochází k této změně a o brzdné vzdálenosti. Strojvedoucí musí přizpůsobit způsob jízdy a rychlost vlaku tak, aby splnil parametry nastavené počítačem zabezpečovacího zařízení, např. aby nepřekročil tzv. brzdnou křivku. Ta udává, jakým způsobem musí snižovat rychlost, aby bezpečně zastavil nebo zpomalil ke stanovenému bodu (návěstidlo, omezení rychlosti). Pokud strojvedoucí požadované parametry nesplní, pak ETCS automaticky zasáhne nouzovým brzděním.

České dráhy se letos připravují na zahájení zkušebního provozu pod dohledem ETCS v osobní dopravě. V průběhu roku bude postupně zahájen provoz pod dohledem ETCS u desítek hnacích vozidel na několika tratích Správy železnic. Mezi první lokomotivy a úseky budou patřit stroje řady 362 na trati Přerov – Břeclav a elektrické jednotky 650.2 na trati Plzeň – Cheb.

zdroj: České dráhy