DZT spouští globální kampaň „Embrace German Nature“ – Restart se zaměřením na přírodu a zážitky z dovolené

Praha, 18. května 2022 – Německá turistická centrála (DZT) dále rozšiřuje své aktivity a spouští kampaň „Embrace German Nature“. S touto kampaní DZT dále zvyšuje svoji angažovanost v oblasti udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě. Potencionální turisty láká do národních přírodních krajin, aby si odnesli udržitelné prázdninové zážitky z venkovských oblastí.

Europe, Germany, Baviera – Typical bavarian landscape with German Alps in the background.

Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT, k tomu poznamenává: „Na pozadí dvouleté koronavirové pandemie lidé touží po nedotčené přírodě. Ústředními prvky kampaně „Embrace German Nature“ jsou „relaxace v přírodě“ a „udržitelnost“. Podle IPK International zaujímá Německo jako cílová destinace druhé místo mezi Evropany, kteří tráví dovolenou v přírodě. Studie Destination Brand 21 společnosti Inspektour dokazuje, že na důležitých zdrojových trzích pro náš incoming je Německo vnímáno jako velmi vhodná destinace pro dovolenou na venkově nebo trvale udržitelnou dovolenou. Tyto pozice chceme dále posilovat podporou dovolených ve venkovských oblastech, delších pobytů a potěšení z cestování.“

Kampaň „Embrace German Nature“ zahrnuje mj. i videa v 8D audio designu jako nový digitální nástroj.

Doplňující informace:

Podle průzkumu Anholt Ipsos Nation Brands Index 2021 (NBI) patří ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů mezi nejnaléhavější globální výzvy naší doby. Německo je jednou ze zemí, které respondenti nejvíce důvěřují, že tyto výzvy zvládne.

V rámci indexu SDG, který sleduje pokrok směrem k dosažení cílů udržitelného rozvoje, o nichž se usnesla Světová konference OSN o klimatu, je Německo na čtvrtém místě mezi všemi členy OSN.

Podle nejnovějších studií společnosti IPK International o dopadech Covid-19 na mezinárodní cestování plánuje 26 % cestovatelů po celém světě v roce 2022 dovolenou orientovanou na přírodu a mezi turisty mířícími přímo do Německa dosahuje toto zastoupení dokonce 30 %.

Podle průzkumu DZT z února 2022 mezi 259 CEO/Key Accounts působících v mezinárodním cestovním ruchu, přibližně polovina osob s rozhodovací pravomocí již vidí mírný posun v zákaznických rezervacích směrem k udržitelným produktům a službám. Tři čtvrtiny očekávají, že poptávka v tomto segmentu v příštích třech letech poroste. Turistická země Německo je z pohledu těchto odborníků jednoznačně číslem 1 v žebříčku udržitelných cestovních destinací.

O DZT

Německá turistická centrála (DZT) je národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energie zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. DZT vyvíjí a komunikuje strategie a produkty, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruch do Německa.

DZT reaguje na výzvy, které představuje pandemie Covid 19, třídílnou strategií obnovy:

– Zvýšení povědomí o značce a zostření profilu značky Turistická země Německo

– Řízení vztahů a přenos know-how k podpoře středních společností utvářející cestovní ruch

– Cíleně orientovaný průzkum trhu a analýza dopadu koronavirové pandemie jako základ pro jednání založené na důkazech

DZT se zavázala udržovat dialog se zákazníky v dobách krize prostřednictvím anticyklického marketingu, začlenění změněných preferencí do komunikace, projevování empatie a vytváření inspirace.

Hlavní témata digitalizace a udržitelnost

DZT podporuje turismus orientovaný na budoucnost a ohleduplný k přírodě, v souladu s cíli spolkové vlády. Důraz je přitom kladen na témata týkající se digitalizace a udržitelnosti.

Téma týkající se trvalé udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě je již více než deset let ústředním tématem a strategicky se řeší ve všech oblastech společnosti, napříč všemi odděleními. Organizace přitom sleduje strategii tří pilířů, která spojuje externí přenos znalostí a doprovodný komunikační přístup s vnitřně organizační iniciativou udržitelnosti. DZT posiluje budoucí téma zodpovědného turismu tím, že umísťuje Turistickou zemi Německo do mezinárodní soutěže jako cíl cesty s udržitelnými a inkluzivními nabídkami. S vypuknutím pandemie covid-19 se posun v hodnotách směrem k větší sociálně-ekologické odpovědnosti v mezinárodním cestovním chování prohloubil.

DZT je průkopníkem při implementaci technologií zaměřující se na všechny smysly vnímání (virtuální, rozšířená a smíšená realita), při používání konverzačních rozhraní (např. hlasových asistentů) a aplikací umělé inteligence (UI), například v chatbotech. Za účelem zviditelnění turistických nabídek na marketingových platformách, které podporují umělou inteligencí, koordinuje DZT společný Open-Data projekt německého cestovního ruchu k vytvoření znalostních grafů.

DZT má zastoupení ve 27 zemích a řídí je ze své centrály ve Frankfurtu nad Mohanem. Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru na www.germany.travel/presse.

Kontakt pro novináře:

Zastoupení Německé turistické centrály pro ČR

Jan Pohaněl

Václavské náměstí 40, Praha 1, 110 00

Email: jan.pohanel@germany.travel

Tel: +420 2 21 49 03 74