DZT spouští marketingovou kampaň German.Local.Culture. s novým obsahem

Obsah kampaně, která byla úspěšně zahájena v roce 2021, byl nově rozšířen – cestování za kulturou a do přírody ve všech aspektech – jednotlivé klastry kampaně poskytují lepší orientaci v nabídce – storytelling na sociálních sítích.

Praha, 18. května 2022. Německá turistická centrála (DZT) prostřednictvím nové edice inspirativní kampaně German.Local.Culture. podporuje restart turistického incomingu do Německa.

Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT uvedla: „Po dvou letech koronavirové pandemie a na pozadí strašlivé války na Ukrajině čelí turistické odvětví velkým výzvám. Zejména v této situaci je důležité zasadit se o mírumilovný a lidi spojující turismus, který je synonymem otevřenosti světu a tolerance. Kampaň German.Local.Culture. zprostředkovává mírové soužití generací, tradic a různých kulturních vlivů. Prostřednictvím této kampaně zrcadlíme autentické lokální zážitky v městských destinacích, včetně začlenění venkovských oblastí a jejich turistických nabídek, které jsou šetrné a ohleduplné k životnímu prostředí. Cílem kampaně je mj. propagovat Německo jako destinaci pro delší prázdninové pobyty, a to jak pro cestovatele se zájmem o kulturu, tak i pro rodiny nebo aktivní turisty ze zdrojových trhů.“

Kampaň German.Local.Culture. bude komunikována především prostřednictvím programatické reklamy, sociálních médií, a také s pomocí influencerů.

Informativní Microsite kampaně slouží především jako zdroj inspirace. Návštěvníci těchto webových stránek se tak mohou dozvědět zajímavé tipy na cesty, a to mj. od chatbota s podporou umělé inteligence. Rozmanitost Německa jako kulturní a přírodní destinace představuje potenciálním cestovatelům působivě natočený video spot.

Zmíněná Microsite dále odkazuje na čtyři tematické klastry: Flair (kultura), Craft (řemeslo), Taste (gastronomie) a Green (příroda). Tyto pak odrážejí nevšední architekturu, autentické prostředí, německou tradici s jejími manufakturami a řemeslným uměním, stejně jako tradiční regionální německou kuchyni i krásy přírody.

O DZT

Německá turistická centrála (DZT) je národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energie zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. DZT vyvíjí a komunikuje strategie a produkty, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruch do Německa.

DZT reaguje na výzvy, které představuje pandemie Covid 19, třídílnou strategií obnovy:

– Zvýšení povědomí o značce a zostření profilu značky Turistická země Německo

– Řízení vztahů a přenos know-how k podpoře středních společností utvářející cestovní ruch

– Cíleně orientovaný průzkum trhu a analýza dopadu koronavirové pandemie jako základ pro jednání založené na důkazech

DZT se zavázala udržovat dialog se zákazníky v dobách krize prostřednictvím anticyklického marketingu, začlenění změněných preferencí do komunikace, projevování empatie a vytváření inspirace.

Hlavní témata digitalizace a udržitelnost

DZT podporuje turismus orientovaný na budoucnost a ohleduplný k přírodě, v souladu s cíli spolkové vlády. Důraz je přitom kladen na témata týkající se digitalizace a udržitelnosti. DZT je průkopníkem při implementaci technologií zaměřující se na všechny smysly vnímání (virtuální, rozšířená a smíšená realita), při používání konverzačních rozhraní (např. hlasových asistentů) a aplikací umělé inteligence (UI), například v chatbotech. Za účelem zviditelnění turistických nabídek na marketingových platformách, které podporují umělou inteligencí, koordinuje DZT společný Open-Data projekt německého cestovního ruchu k vytvoření znalostních grafů. Téma týkající se trvalé udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě je již více než deset let ústředním tématem a strategicky se řeší ve všech oblastech společnosti, napříč všemi odděleními. Organizace přitom sleduje strategii tří pilířů, která spojuje externí přenos znalostí a doprovodný komunikační přístup s vnitřně organizační iniciativou udržitelnosti. DZT posiluje budoucí téma zodpovědného turismu tím, že umísťuje Turistickou zemi Německo do mezinárodní soutěže jako cíl cesty s udržitelnými a inkluzivními nabídkami. S vypuknutím pandemie covid-19 se posun v hodnotách směrem k větší sociálně-ekologické odpovědnosti v mezinárodním cestovním chování prohloubil.

DZT provozuje 27 zahraničních zastoupení, které spravují přes 40 trhů po celém světě. V centrále DZT ve Frankfurtu nad Mohanem jsou mimo jiné usídleny strategické oblasti Business Intelligence, komunikace značky pro Turistickou zemi Německo a Business Development. Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru na www.germany.travel/presse.

Kontakt pro novináře:

Zastoupení Německé turistické centrály pro ČR

Jan Pohaněl

Václavské náměstí 40, Praha 1, 110 00

Email: jan.pohanel@germany.travel

Tel: +420 2 21 49 03 74