‚Embrace German Nature‘: Objevte přírodní krásy Německa

Praha, 18. května 2022 – Udržitelné cestování a dovolená orientovaná na přírodu jsou nyní trendem. Podle průzkumu Německé turistické centrály (DZT) mezi 259 CEO/Key Accounts působících v mezinárodním cestovním ruchu více než tři čtvrtiny top manažerů očekávají, že poptávka v tomto segmentu v příštích třech letech poroste. DZT tento vývoj poptávky mezi potenciálními cestovateli do Německa zachytila a vytvořila globální kampaň ‚Embrace German Nature‘, která běží od poloviny dubna v celkem devíti evropských zdrojových trzích.

Embrace German Nature‘ představuje nezaměnitelnou krajinu, aby inspirovala a nadchla milovníky přírody pro Turistickou zemi Německo. Důraz je kladen na autentické a individuální prožití vrcholných přírodních krás a objevování dříve málo známých oblastí.

Ústředními prvky pro realizaci kampaně jsou kreativní obsahy, které jsou sdruženy na microsite a slouží jako centrum inspirace. Tam naleznete také přístup ke kampaňovému filmu. Jako nový digitální nástroj používá DZT poprvé videa v 8D zvukovém designu, ve kterém můžete na pozadí slyšet hluk moře, hor, lesů/luk a řek/jezer, který je simulován z osmi různých směrů.

Microsite vede k podrobnému obsahu na germany.travel, který představuje turistickou nabídku přírodní krajiny, turistických stezek, cyklostezek a lázní. „Vyhledávač oblíbených míst“ usnadňuje uživatelům orientaci v nabídce a vede přímo k preferovaným turistickým cílům.

Kampaň ‚Embrace German Nature‘ je prezentována podle principu social first s carousel reklamami pro integraci partnerů. Používají se také zkrácené ukázky z kampaňového filmu a zvukových videí.

Zvláštní roli ve vyprávění hraje osm ambasadorů a kampaně, s nimiž DZT zve návštěvníky k objevování zvláštností přírodní krajiny a jejích obyvatel.

Hutewald Halloh, Kellerwald-Edersee Nationalpark, Hessen, Deutschland – Hutewald Halloh is a UNESCO Wolrd Heritage Site as one of the primeval beech forest of the Carpathans and the Ancient beech forests of Germany.

O DZT

Německá turistická centrála (DZT) je národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energie zastupuje Německo jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto ministerstvem podporována. DZT vyvíjí a komunikuje strategie a produkty, aby nadále budovala kladnou image německých turistických destinací v zahraničí a podporovala cestovní ruch do Německa.

DZT reaguje na výzvy, které představuje pandemie Covid 19, třídílnou strategií obnovy:

– Zvýšení povědomí o značce a zostření profilu značky Turistická země Německo

– Řízení vztahů a přenos know-how k podpoře středních společností utvářející cestovní ruch

– Cíleně orientovaný průzkum trhu a analýza dopadu koronavirové pandemie jako základ pro jednání založené na důkazech

DZT se zavázala udržovat dialog se zákazníky v dobách krize prostřednictvím anticyklického marketingu, začlenění změněných preferencí do komunikace, projevování empatie a vytváření inspirace.

Hlavní témata digitalizace a udržitelnost

DZT podporuje turismus orientovaný na budoucnost a ohleduplný k přírodě, v souladu s cíli spolkové vlády. Důraz je přitom kladen na témata týkající se digitalizace a udržitelnosti.

Téma týkající se trvalé udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě je již více než deset let ústředním tématem a strategicky se řeší ve všech oblastech společnosti, napříč všemi odděleními. Organizace přitom sleduje strategii tří pilířů, která spojuje externí přenos znalostí a doprovodný komunikační přístup s vnitřně organizační iniciativou udržitelnosti. DZT posiluje budoucí téma zodpovědného turismu tím, že umísťuje Turistickou zemi Německo do mezinárodní soutěže jako cíl cesty s udržitelnými a inkluzivními nabídkami. S vypuknutím pandemie covid-19 se posun v hodnotách směrem k větší sociálně-ekologické odpovědnosti v mezinárodním cestovním chování prohloubil.

DZT je průkopníkem při implementaci technologií zaměřující se na všechny smysly vnímání (virtuální, rozšířená a smíšená realita), při používání konverzačních rozhraní (např. hlasových asistentů) a aplikací umělé inteligence (UI), například v chatbotech. Za účelem zviditelnění turistických nabídek na marketingových platformách, které podporují umělou inteligencí, koordinuje DZT společný Open-Data projekt německého cestovního ruchu k vytvoření znalostních grafů.

DZT má zastoupení ve 27 zemích a řídí je ze své centrály ve Frankfurtu nad Mohanem. Bližší informace najdete v našem online tiskovém centru na www.germany.travel/presse.

Kontakt pro novináře:

Zastoupení Německé turistické centrály pro ČR

Jan Pohaněl

Václavské náměstí 40, Praha 1, 110 00

Email: jan.pohanel@germany.travel

Tel: +420 2 21 49 03 74