Festival Open House Praha 2022 skončil, otevřené budovy i doprovodné programy v týdnu navštívilo 64 tisíc lidí

Týdenní festival městské architektury Open House Praha proběhl od 16. do 22. května 2022. Osmý ročník akce, přilákal k návštěvě doprovodných programů i běžně nepřístupných budov 64 tisíc návštěvníků, což je o 10 tisíc více než v loňském roce.

Festival se vrátil po pandemii koronaviru do tradičního květnového termínu a my jsme rádi, že lidé využili hezkého počasí i možnost podívat se do mnoha architektonicky zajímavých objektů po celé Praze. Překvapila nás i návštěvnost v částech Prahy vzdálenějších od centra města jako Zbraslav, Komořany a Staré Ďáblice,“ říká ředitelka a zakladatelka festivalu Open House Praha Andrea Šenkyříková.

Zájemci se v týdnu od 16. května 2022 mohli vydat například na procházku od Hlávkova k Libeňskému mostu, která připomněla letošní 140. výročí narození architekta Pavla Janáka. Další významnou osobností, které organizátoři věnovali pozornost, byl Jože Plečnik. Chtěli jsme připomenout 150 let od narození tohoto významného architekta slovinského původu trochu netradičním způsobem, proto jsme společně s kurátorkou Plečnikova domu v Lublani Anou Porok připravili přímo před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně výstavu jeho nerealizovaných děl v Lublani a pozvali zájemce také na stejnojmennou přednášku nejen s Anou Porok, ale i s profesorem Vladimírem Šlapetou,“ říká Andrea Šenkyříková. Výstavu před kostelem je stále možné si prohlédnout až do konce května. Samotné prostory kostela, jedné z nejvýznamnějších sakrálních památek v ČR, byly pro návštěvníky otevřené nejen o víkendu, ale i v rámci koncertního večera. Lidé si poslechli hudbu Plečnikových současníků v podání Stamicova kvarteta. Součástí doprovodného programu festivalu byly i další akce, jako například debata o budoucnosti sportovišť, rozvojových plánech na území Bubny a pak také celá řada komentovaných procházek a prohlídek.

Víkend otevřel lidem zdarma brány ke 100 objektům (z původně avizovaných 101), do kterých se nedá obvykle dostat. (Salonek na Hlavním nádraží Praha nakonec nemohl být zpřístupněn.) Největší zájem byl tradičně o festivalové novinky – celkem 26 budov a prostorů, které se do programu letos zapojily vůbec poprvé. Na prohlídky do paláce Elektrických podniků Praha, dnes označovaného jako Bubenská 1, se tvořily už od rána fronty zájemců a tak to pokračovalo po celý víkend. V době svého vzniku největší administrativní budova v Praze a dnes kulturní památka se pyšní hned několika oceněními za kvalitní rekonstrukci z dílny TaK Architects.

Tuto jedinečnou ukázku funkcionalistické architektury jsme se snažili otevřít již od prvního ročníku festivalu a teprve letos nám okolnosti přály a majitelé nás po vloni dokončené rekonstrukci nechali nahlédnout dovnitř. Architekt Marek Tichý, pod jehož vedením se rekonstrukce realizovala, se ujal i jedné z komentovaných prohlídek, což byl pro návštěvníky příjemný zážitek,“ doplňuje Andrea Šenkyříková.

Velký zájem návštěvníků byl také o reprezentativní prostory klubového domu Autoklubu ČR a EA Hotelu Juliš na Václavském náměstí, kde lidé mohli nahlédnout do prostor bývalé restaurace nebo na terasu s výhledem na Františkánskou zahradu. Dechberoucí výhledy si lidé mohli vychutnat ze střechy Paláce Adria od stejného autora Pavla Janáka a střechy bývalého Hotelu Gráf, dnes I. P. Pavlova 5.

Z novostaveb bylo hojně navštěvované Technologické centrum UMPRUM Mikulandská nebo budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK) ČVUT v Praze Dejvicích, kde se nachází nejen pracovny, laboratoře a výukové místnosti, ale také sídlo rektorátu. Poprvé se podařilo do programu zapojit také rezidenční objekt ambasadora a sídlo velvyslanectví – Thunovský palác na Malé Straně. Návštěvníky zde provázel jak v interiérech, tak v zahradě i sám velvyslanec J. E. Nick Archer. Krásné zahrady si lidé mohli vychutnat také u Černínského paláce na Hradčanech, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, ve Vlašském špitálu na Malé Straně nebo Vile Lanna v Bubenči. Tato honosná rezidence je vůbec první novorenesanční vilou na českém území a jejím autorem byl s největší pravděpodobností Vojtěch Ignác Ullmann. I jeho kulaté výročí 200 let od narození si letos organizátoři připomínají. Vila upoutá zejména svou bohatou uměleckou výzdobou, a to nejen reliéfy na fasádě, ale také nástěnnými freskami, které čerpají inspiraci z antické mytologie, upřesňuje průvodce a dobrovolník Open House Praha, Michal Šedivý.

Nepříliš známý brutalistický objekt Centrální kotelny VFN od Karla Pragera posloužil jako výstavní prostor pro současné umění. Lidé tu hojně obdivovali umělecká díla současných autorů ze sbírky KOOJON, která byla instalována přímo v útrobách technického zázemí plynové kotelny. Techničtí nadšenci se mohli dozvědět zajímavosti i při prohlídkách vodní elektrárny Štvanice nebo strojovny Malé sportovní haly na Výstavišti.

Z budov, které se zapojují do festivalu opakovaně, a přesto je o ně z řad návštěvníků zájem, to jsou zejména Kramářova vila, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Hotel International Praha nebo opuštěný Desfourský palác, který čeká v nejbližších letech rekonstrukce.

Pouze v neděli bylo možné nahlédnout do jedné z mála kubistických realizací v Praze – činžovního domu Diamant od architekta Emila Králíčka. V budově s výraznou kubistickou fasádou s krystalickými motivy, se podařilo při rekonstrukci obnovit řadu původního interiérového vybavení a konala se tu dokonce i prohlídka pro návštěvníky se sluchovým postižením. Další speciální prohlídky ve vybraných budovách byly připraveny i pro návštěvníky se zrakovým postižením, kteří mohli hmatem prozkoumat 3D modely a haptické mapy, a také pro rodiny s dětmi.

Letos mohli lidé nahlédnout do starobylých podzemí, dvou protiatomových krytů, vystoupat na vrcholy vodárenských věží v Michli a na Letné, podívat se na tribuny jednoho z největších sportovních stadionů světa na Strahově, projet se na dráhovém kole po Třebešínském velodromu, dozvědět se více o zvonařské tradici v muzeu na Zbraslavi nebo nahlédnout do strojovny a kormidelny historického parníku a zázemí hasičské zbrojnice. Kromě sakrálních staveb se návštěvníci mohli podívat i do několika sokoloven.

Ještě v pátek odpoledne jsme si nebyli jisti, zda se nám podaří všechny avizované objekty otevřít. Velké poděkování proto patří všem dobrovolníkům, majitelům a správcům budov, díky kterým jsme byli schopni zajistit bezproblémový průběh a organizaci celé akce, doplňuje hlavní koordinátorka dobrovolníků Klára Veselá. Festival je především komunitní projekt a na přípravě festivalu, provázení návštěvníků i jejich koordinaci se podílelo v letošním roce 400 dobrovolníků bez nároku na honorář. V rámci dobrovolnického programu se mohou pak dobrovolníci podívat do vybraných budov i v průběhu roku. Akce, která otevírá objekty pro veřejnost zdarma, by se také nemohla uskutečnit bez celé řady partnerů, podporovatelů i z řad individuálních dárců.

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají v 50 městech po celém světě a jeho posláním je probouzet zájem veřejnosti o architekturu a město.

Více na www.openhousepraha.cz

Open House Praha na sociálních sítích

#openhousepraha, #ohp2022, #openhousepraha2022

#OHWWfestival, #housingandthepeople

Facebook | Instagram | Linked In | Youtube

Open House Praha 2022 – událost na Facebooku

Kontakt pro média

Michaela Pánková, michaela.pankova@openhousepraha.cz, 724 213 136

O Open House Praha

Open House Praha, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která v rámci jednoho (zpravidla) květnového víkendu pořádá stejnojmenný festival s týdenním doprovodným programem. Koncept festivalu vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thornton, která za svůj počin získala Řád britského impéria. Světový festival, na jehož pořádání získala organizace mezinárodní licenci, se v Česku konal poprvé v roce 2015 a od té doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Praze. Patronkou pražského festivalu je Eva Jiřičná, architektka českého původu žijící v Londýně, která stála u počátků Open House London, 20 let byla jeho součástí a to jako členka správní rady, ale také jako dobrovolnice v budovách a tvoří pomyslný most mezi Prahou a zakladatelským městem. Open House Praha je hrdou součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide sdružující 50 měst na 6 kontinentech světa, v nichž festivaly Open House probíhají. Vedle pořádání festivalu se organizace věnuje také nejrůznějším celoročním aktivitám (pro dobrovolníky, partnery, klub, veřejnost), včetně vzdělávacích programů pro děti, mladé dospělé či lidi s hendikepem.

Festival se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy; J. E. velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Nicka Archera; primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba; náměstka primátora hl. města Prahy Petra Hlaváčka; radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu hl. města Prahy Hany Třeštíkové; generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové; starosty MČ Praha 1 Petra Hejmy; starostky MČ Praha 2 Alexandry Udženiji; starosty MČ Praha 3 Jiřího Ptáčka, starostky MČ Praha 4 Ireny Michalcové; starostky MČ Praha 5 Renáty Zajíčkové, starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře; starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského; starosty MČ Prahy 8 Ondřeje Grose; starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka, starostky MČ Praha 10 Renáty Chmelové; starosty MČ Praha 12 Jana Adamce; starosty MČ Praha-Ďáblice Miloše Růžičky, starosty MČ Praha-Troja Tomáše Bryknara a starostky MČ Praha-Zbraslav Zuzany Vejvodové.

Za finanční podpory:

Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Nadace české architektury, Městská část Praha 6, Městská část Praha 7, Městská část Praha 10

Partneři:

Mapy.cz, Bageterie Boulevard, 360pizza, ekolo.cz, Rekola, Czech Repubrick, EMPYREUM Information Technologies, AI DESIGN, Hestia – centrum pro dobrovolnictví, Technologické centrum UMPRUM, Autoklub ČR, Vienna House Diplomat Prague

Partneři programů pro lidi s postižením:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Česká unie neslyšících, Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, ELSA ČVUT, Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury, Bubenská 1

Hlavní mediální partner:

Mall.tv

Mediální partneři:

Reflex, Český rozhlas Rádio DAB Praha, TV Architect Studio, TV Bydlení, Luxury Prague Life, ERA21, Intro, Architect+, Archizoom, Estav, Propamátky, S dětmi v Praze, Prague City Tourism

Open House Praha je součástí celosvětové sítě Open House Worldwide.

Letošní novinky

 1. Budova bývalých Elektrických podniků Praha – Bubenská 1

 2. Bývalá prádelna – Klubovna Zbraslav

 3. Bývalý sochařský ateliér bratrů Halmanových – sídlo kreativní agentury Loosers

 4. Centrální kotelna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 5. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK) ČVUT v Praze

 6. Dům Diamant

 7. EA Hotel Juliš

 8. Husův sbor Vinohrady

 9. Husův sbor Zbraslav

 10. Hotel Gráf – I. P. Pavlova 5

 11. Klubový dům Autoklubu České republiky

 12. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

 13. Kostel sv. Vojtěcha

 14. Libeňská sokolovna

 15. Palác Adria

 16. Radnice městské části Praha 12

 17. Švandovo divadlo na Smíchově

 18. Technologické centrum UMPRUM Mikulandská

 19. The Fizz Prague

 20. Thunovský palác – budova velvyslanectví a rezidence velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

 21. Usedlost Cibulka

 22. Vlašský špitál – sídlo Italského kulturního institutu Praha

 23. Státní reformní reálné gymnázium – VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium

 24. Vyšší dívčí škola – ZŠ Vodičkova

 25. Zámek Komořany, Centrální předpovědní pracoviště (CPP) a administrativní budova Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

 26. Zbraslavská zvonárna – Muzeum zvonařství rodu Manoušků

Seznam všech budov Open House Praha 2022 (21. a 22. května 2022)

Administrativa

Brumlovka – Budova B

Brumlovka – budova Delta

Brumlovka – Filadelfie

Budova bývalých Elektrických podniků Praha – Bubenská 1

ČSOB Kampus – budova NHQ

ČSOB Kampus – budova SHQ

Národní kulturní památka Vyšehrad – správní budova

NN IT Hub

Obecní dům Ďáblice

Quadrio

Radnice městské části Praha 12

Štencův dům – sídlo byznys klubu Opero

Všeobecný penzijní ústav – Dům Radost

Bydlení v proměnách času

Dům Diamant

Franz by Zeitraum

Grabova vila

Kramářova vila

Laichterův dům

Trmalova vila

Vila Lanna

Winternitzova vila

Funerální architektura

Ďáblický hřbitov

Evangelický hřbitov ve Strašnicích

Olšanský hřbitov

Historické paláce a památky

Černínský palác – sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR

Desfourský palác

Dům České zemské hasičské jednoty – Hasičský dům

Forum

Klubový dům Autoklubu České republiky

Libeňský zámek

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Nuselská radnice

Palác Adria

Palác Ericsson

Palác Metro

Rezidence primátora hlavního města Prahy

Thunovský palác – budova velvyslanectví a rezidence velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Usedlost Cibulka

Vlašský špitál – sídlo Italského kulturního institutu Praha

Hotely a ubytování

EA Hotel Juliš

Hotel Gráf – I. P. Pavlova 5

Hotel International Praha

Mama Shelter Prague

The Fizz Prague

Zeitraum Student Housing

Obchod

Palác ARA – sídlo coworkingu HubHub

Sakrální stavby

Husův sbor Vinohrady

Husův sbor Vršovice

Husův sbor Zbraslav

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka

Kostel sv. Vojtěcha

Nová libeňská synagoga

Speciality

Hasičská zbrojnice Praha Ďáblice

Historický parník Vyšehrad

Nová Krenovka

Výstaviště Praha

Zvonárna Praha-Zbraslav

Sport a péče o tělo

Karlínská sokolovna

Libeňská sokolovna

Městské lázně Žižkov – budoucí Dům tance

Novoměstská sokolovna – sídlo T. J. Sokol Pražský

Velký strahovský stadion

Velodrom na Třebešíně

Technické a industriální stavby

Centrální kotelna Všeobecné fakultní nemocnice

Pragovka Art District

Vodárenská věž Letná

Vodní dílo Štvanice

Vršovická vodárna v Michli

Umění a kultura

Bývalá prádelna – Klubovna Zbraslav

Bývalý sochařský ateliér bratrů Halmanových – sídlo kreativní agentury Loosers

Disk, divadelní scéna DAMU

Divadlo Na Zábradlí

Komunitní centrum Vlna Ďáblice

Národní dům v Karlíně – sídlo Českého rozhlasu Rádia DAB Praha

Palác kultury – Kongresové centrum Praha

Palác Metro – Divadlo Image

Sochařský ateliér Jana Laudy – sídlo studia Olgoj Chorchoj

Šalounova vila – ateliér Akademie výtvarných umění a sídlo organizace HOST

Švandovo divadlo na Smíchově

Veletržní palác – Národní galerie Praha a Studio Hrdinů

Vzdělávání a výzkum

Budova České polytechniky – Fakulta strojní ČVUT v Praze

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

Dům zemědělské osvěty

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Fakultní ďáblická škola

Filosofický ústav, Sociologický ústav a Ústav dějin umění Akademie věd ČR

Hvězdárna Ďáblice

Klárův ústav slepců – sídlo České geologické služby

Národní technická knihovna

Národní zemědělské muzeum

Sdružení projektových ateliérů / CAMP

Státní reformní reálné gymnázium – VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium

Technologické centrum UMPRUM Mikulandská

Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR – historická i nová budova

Vyšší dívčí škola – ZŠ Vodičkova

Zámek Komořany, Centrální předpovědní pracoviště a Administrativní budova Českého hydrometeorologického ústavu

Železnice

Masarykovo nádraží

Nádraží Praha-Bubny

Nádraží prezidenta Wilsona – Praha hlavní nádraží