Hlavní postavou monografie je prvorepublikový kameraman-dokumentarista

Čeněk Zahradníček (1900-1989) – jeden z hlavních tvůrčích duchů Československého filmového týdeníku Aktualita. S profesionální zručností pořizoval oficiální záběry mnohých osobností a natočil nejhlavnější události první republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Zaznamenal nejtemnější dobu heydrichiády, dění v terezínském ghettu, i drama Slovenského národního povstání. Stejně tak v ohrožení života pořizoval nejdramatičtější filmové záběry Pražského povstání.

V pankrácké věznici natáčel popravu K. H. Franka, v Norimberku proces s hlavními představiteli nacistického režimu. Zaznamenal i únorové události roku 1948. Jeho jediným, celoživotním přítelem byl malíř a ilustrátor Zdeněk Burian. Oba, kromě mimořádného talentu a schopnosti prostorového vidění, měli mnoho společného. U obou platilo, že dějiny tvoří jedinci, kteří ctí význam tvůrčího života a cele se mu oddávají.

zdroj: Jaroslav Čvancara