Kriticky ohrožené druhy rostlin se vrací do původních lokalit v Praze

Botanici zachraňují rostliny, u kterých hrozí vyhynutí, a vracejí je zpět do přírody

Odborníci z Botanické zahrady hl. m. Prahy ve spolupráci s odborem ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy a dalšími institucemi (Česká zemědělská univerzita, Botanický ústav AV ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby) pečují o záchranu genofondu rostlin, které jsou kriticky ohrožené. V minulých týdnech se podařilo vysadit na přírodní stanoviště rozrazil dlouholistý, který roste v Praze už jen na jejím východním okraji u Běchovic. V únoru také došlo k vysazení koniklece otevřeného, který je v Evropě velmi vzácný a v Praze se už ve volné přírodě nevyskytoval. Na vysazení koniklece v chráněném území v Praze se podílela i Zoologická a botanická zahrada města Plzně. Odborníci v Botanické zahradě hl. m. Prahy pečují rovněž o další kriticky ohrožené a téměř vyhynulé druhy rostlin, například upolín nejvyšší a hlaváček jarní, které byly vypěstovány ze sesbíraných semen a rovněž se připravuje jejich výsadba na přírodní stanoviště. Přímo v areálu botanické zahrady v Troji vznikají expozice věnované ohroženým rostlinám.

Otevírací doba

Venkovní expozice:

denně včetně svátků
9.00–19.00

Skleník Fata Morgana a výstava Motýli, zaostřeno na detail:

út–ne
9.00–19.00

Vinotéka sv. Kláry:

po–ne

10.00–19.30

Jednou z důležitých úloh botanických zahrad je činnost v oblasti ochrany genofondu rostlin. Jedná se o činnost přímo směřující ke zlepšení situace ohrožených druhů rostlin, ale i o vzdělávání návštěvníků v tomto směru. Tyto aktivity v posledních letech značně posilujeme, přímo u nás v botanické zahradě budujeme biotopové expozice. Jednou z nich je expozice rašeliniště v Horní zahradě, dále biotop písčiny v Ornamentální zahradě a aktuálně tvoříme expozici biotopů ohrožených rostlin na Stráni. Návštěvníky se snažíme informovat o ohrožených rostlinách a o způsobu jejich ochrany v přírodě,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Flóra Prahy v ohrožení

Některé rostliny, které ještě před několika desítkami let patřily k běžné součásti naší přírody, se v poslední době stávají přímo ohroženými vyhynutím. Kromě již vysazených druhů pečují v botanické zahradě v Troji o hlaváček jarní z údolí Vltavy a upolín nejvyšší, kdy se z posledních dvou rostlin z Hrnčířských luk podařilo vypěstovat 12 mladých rostlinek. Z dalších již téměř vyhynulých rostlin zaslouží zmínku prha arnika, hvězdnicovitá žlutokvětá rostlina, jedinečná divizna brunátná s temně fialovými květy, která je dnes známá pouze v několika jedincích z území Šance nad Břežanským údolím, nebo hvozdík sivý, který lze ještě vzácně najít v Modřanské rokli.

Svoji pozornost jsme při záchraně genofondu rostlin upřeli zejména ke stanovištím v Praze a jejím blízkém okolí. Květena této oblasti je velmi bohatá a rozmanitá, ovšem s ohledem na množství působících negativních vlivů jsou některé druhy velmi vážně ohrožené a v Praze jim hrozí vyhynutí. Považujeme za svou povinnost podílet se ve spolupráci s Magistrátem
hl. m. Prahy na aktivní ochraně těchto mizejících druhů. Mnoho z nich již v naší zahradě pěstujeme a dále množíme. V současnosti máme v kultuře celkem přes sto ohrožených druhů přímo z Prahy, pro některé máme připravený plán jejich návratu zpět na místa výskytu,“
doplňuje Vlastik Rybka, náměstek odborného oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Pro návrat do přírody je nutné pečlivě vybrat stanoviště, ideální je, když se rostliny vrátí na původní místo výskytu. Praha je nesmírně rozmanitá, jsou zde biotopy od skalních stepí Dolního Povltaví přes krasové lokality na západním okraji Prahy v širším okolí Radotína, dále pak mokřady zejména na východním a jihovýchodním okraji Prahy a mnoho drobných cenných ostrůvků přírody uvnitř samotného města. Při záchraně a ochraně ohrožených rostlin se botanici řídí stupněm ohrožení. Nejprve probíhá pečlivý sběr semen. V případě vzácných druhů, které zatím neustupují, se vytváří tzv. záložní populace. V případě druhů, které mizí, probíhá množení a následně výsev či výsadba, jež mají posílit jejich populace v přírodě. Druhy rostlin na samé hraně vyhynutí, případně vyhynulé, vyžadují propracované projekty záchrany. Jedná se o dlouhodobý proces, při kterém je nutné reagovat na skutečný vývoj v přírodních lokalitách.

Expozice ohrožených rostlin v Troji

S ohroženou flórou se lze setkat i přímo v areálu trojské botanické zahrady. Vznikají tu expozice různých biotopů, kde návštěvníci mají příležitost seznámit se s vzácnými druhy a současně v těchto místech odborníci mohou udržovat populace rostlin v prostředí podobném tomu přirozenému. V Horní zahradě, která je přístupná od vstupu ze sídliště Bohnice je expozice rašeliniště, v níž je shromážděna většina významných rašeliništních druhů střední Evropy. Další vzácné rostliny představuje biotop písčiny v Ornamentální zahradě, kde se nachází například hvozdík písečný český, ale i většina dalších vzácných druhů písčin z celé střední Evropy. V současné době buduje botanická zahrada na Stráni novou expozici ohrožených druhů, kde se představí hadcová květena, druhy slanisek a slatinišť a rovněž rostliny suchých stepních a skalních stanovišť z blízkého okolí Prahy či přímo pražské. Otevření této expozice je naplánováno na druhou polovinu letošní sezóny. Na Stráni návštěvníci najdou původní přirozené partie, které botanická zahrada zachovala a pečuje o ně. Při jarní procházce areálem botanické zahrady také mohou zájemci vidět řadu ohrožených rostlin v květu, jedná se například o violky písečné, suchopýry pochvaté, tařice skalní. Na písčině kvetou vonné trávy z rodu tomkovice, což je jedna z nejčasněji kvetoucích trav zajímavá i tím, že se přidává do likérů.

Sledujte dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook, Instagram a YouTube).

Novinky a další informace najdete také na
www.botanicka.cz

Pro více informací prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Bičíková

tisková mluvčí

e-mail: michaela.bicikova@botanicka.cz, mobil: 605 396 036

Darina Miklovičová

PR manažerka pro externí komunikaci, spoluautorka projektu Kořeny osobností

e-mail: darina.miklovicova@gmail.com, mobil: 602 200 445

Akce Botanické zahrady hl. m. Prahy plánované na rok 2022

8. 4. – 22. 5.

Motýli, zaostřeno na detail

Během letošní výstavy ve skleníku Fata Morgana mohou návštěvníci obdivovat jako každý rok krásu motýlích křídel, půvabný let i tajuplnou přeměnu kukly v dospělého motýla. Neméně zajímavé jsou také další detaily a struktury motýlího těla. Poodhalíme stavbu nejen motýlích křídel, ale rovněž ukážeme oči, nohy nebo tykadla u housenek a dospělých jedinců. Zaměříme se na motýlí sosáky, na jejich zajímavou stavbu a na to, jak vypadají ústa housenky. Během výstavy se představí přes pět tisíc jedinců.

14. 4. – 29. 9.

Kurátorská provázení – komentované prohlídky expozic

Kurátoři Botanické zahrady Praha zvou na čtvrteční prohlídky jednotlivých expozic. V rámci této procházky v doprovodu těch nejpovolanějších nahlédnete pod pokličku pěstování rostlin z celého světa. Prohlídka je v ceně standardních vstupenek do botanické zahrady.

27. – 29. 5.

Muškátová burza

Již po deváté vás zveme na muškátovou burzu pořádanou ve spolupráci se členy Specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pelargonie. U nás si pořídíte méně obvyklé typy a odrůdy pelargonií, včetně velkokvětých, andělských, pestrolistých, vonných i sukulentních, a kromě nich i další zajímavé sbírkové rostliny. Prodejní akce se uskuteční v Ornamentální zahradě od pátku do neděle vždy od 9.00 do 18.00 hodin.

15. 5. – 25.9.

Hudební procházky

Uklidněte mysl a zažijte nedělní podvečer s hudební kulisou v krásném prostředí botanické zahrady. Každou neděli od 15. 5. do 25. 9. máte možnost vychutnat si krásné chvíle a zaposlouchat se do tónů klasické hudby pod širým nebem, obklopeni zelení a pestrobarevnými květy. Na programu budou díla hudebních velikánů, jako je B. Smetana, A. Verdi, G. Gershwin a dalších, a to v podání komorních hudebních těles. Začínáme vždy v 17.00 hodin.

  • 9.–19. 6. Festival bonsají a japonské kultury
  • 14. 7. – 21. 8. Kypr – fotografická výstava
  • 12. 8. Klára má svátek
  • 18. 8. Den Rulandského modrého
  • 17.–18. 9. Vinobraní
  • 14.–30. 10. Dýně – výstava dýňových aranžmá
  • 22.–23. 10. Dýňové hrátky
  • 31. 10. Halloween
  • 11. 11. Svatomartinský přípitek
  • 4. 11. – 16. 12. Džungle, která nespí