Léto s turistikou na vlnách českých vod začíná

Koncem dubna se na hladině Labe odehrál již XII. ročník akce s názvem Lodě na Labi. Jako v minulých letech byl i letos organizován společností Pruh Polabí. Jde o každoroční slavnostní otevření plavební sezony především na Labi a Vltavě, ale i na ostatních tocích na českém území, kde nechybí ani lodní doprava, určená turistům.

Podobně jako loni byl letošní ročník odstartován plavbou hotelové lodi Florentina v úseku Mělník-Nymburk. První a zatím stále jediná hotelová loď plovoucí pod českou vlajkou se vyznačuje impozantními rozměry – 80 m délky a 9,42 m šířky. Má kapacitu 49 moderních kajut s klimatizací a vlastním sociálním zařízením (celkem 92 lůžek), restauraci a bar s 80 místy, sluneční palubu s 200 místy a tzv. panoramatický salonek. Obstojí i ve srovnání s obdobnými plavidly, brázdícími ostatní evropské veletoky. Komfortní vybavení umožnilo pořadatelům využít prostory Florentiny k uspořádání konference pod souhrnným názvem Labe – tepna nejen turismu. Proběhla pod záštitou ministra dopravy ČR Martina Kupky a hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

Ministr dopravy Martin Kupka zahajuje konferenci

V rámci téměř celodenního programu konference – během první etapy plavby – účastníci vyslechli na dvě desítky přednášek na různá témata, více či méně úzce souvisejících s letní turistikou na vodních plochách. Přednášející se ve svých vystoupeních zabývali jak obecnými podmínkami lodní dopravy a novinkami v jejich úpravách, tak otázkami infrastruktury pro rekreační plavbu na Labi a Vltavě, bezpečností plavebního provozu, perspektivami rozvoje cestovního ruchu na vodních cestách, až po informace a propagaci těchto aktivit. Ve svých vystoupeních se nevyhýbali ani letitým problémům, plynoucím z rozmanitých názorů na plavbu, střetávajících se s v Česku oblíbeným ekoterorismem, kdy tzv. ochránci přírody a klimatu jdou až do extrémů, přinášejících značné hospodářské škody a ztráty. Zazněla i naléhavá, dosud neřešená otázka, jak chce Česko uskutečňovat celoevropský závazek, který podepsalo – a to že do určité doby přenese 30 % dopravy na vodní cesty.

Po přistání ve Staré Boleslavi a závěru konference měli účastníci příležitost prohlédnout si některé památky ve městě. V podvečer pak zaujal hosty program, ve kterém vystoupili členové „Spolku panstva na tvrzi Žiželeves“ a trio Martina Maxy. Většina účastníků konference poté na Florentině přenocovala a následující den se zúčastnila plavby do Nymburka, kde byl připraven bohatý gastronomický program v duchu dne pálení čarodějnic.

podvečerní program na sluneční palubě

Pro prázdninový program turistů, putujících po turistických stezkách, je vodní plavba atraktivním zpestřením. K zážitkům z návštěvy památek, přírodních krás a dalších zajímavostí na souši tak přidávají potěšení ze zážitků při cestování po vodní hladině. Tady už nejde jen o Labe a Vltavu, ale i řadu dalších českých toků, po nichž se plaví lodě a čluny menší než Florentina. Platí to stejnou měrou i o atraktivních vodních plochách rozlehlejších, jako přehradách Vltavské kaskády, Lipně a dalších. Potvrzuje to například i rychle rostoucí zájem o plavby po Baťově kanálu.

romantika okénkem kajuty na Florentině

Vodní cesty nás mohou zavést nezvyklými trasami do mnoha lokalit turisticky přitažlivých, s celou škálou atraktivních cílů. Vrátíme-li se v úvahách zpět na Labe, příkladem oblasti, kam se můžeme přiblížit po vlnách a která nepochybně stojí za objevení, nám může být České středohoří. Města jako Litoměřice, Roudnice nad Labem, Terezín, Ústí nad Labem, hrady a zámky jako Střekov, Libochovice, Hazmburk, Velké Březno, či Lobkowiczký, ale i přírodní krásy, zejména vrcholy s vyhlídkami jako Milešovka, Buková hora, Říp, či Varhošť dokážou velmi uspokojivě naplnit naše pomyslné cestovatelské deníky stránkami trvalých dojmů a zážitků (a jistě také fotografií). A to ještě nehovoříme o vinařství a gastronomii, lidové architektuře, zoologických zahradách, společenských, kulturních a zábavních akcích, jako jsou festivaly, divadelní představení, koncerty, lokální slavnosti atd. České středohoří pamatuje i na balíčky, vhodné pro rodiny s dětmi či seniory. Naše řeky nám podobných možností zpřístupní mnohem více, výběr záleží jen na nás…

Turistická plavební sezona roku 2024 byla zahájena. Že slavnostně a s bohatým programem, za to dík společnosti Pruh Polabí. Jak nám řekl její předseda Pavel Hlaváč, stálo to letos velké úsilí, ale nelituje. Přejme letošní sezoně úspěch – ať už těm, kdo stojí u kormidel, tak těm, kdo se starají o plavební cesty. Přinese to současně uspokojení i turistům, kteří v letošním roce pro svou dovolenou zvolí právě vodní hladinu…

Miroslav Navara