Michio Kaku

Fyzika budoucnosti (2. vydání)

Jak bude věda do roku 2100 utvářet lidský osud a náš každodenní život

Překlad Petr Liebl, vázaná s přebalem, 348 stran, 498 Kč, řada zip

 

Ve své knize Fyzika nemožného se Michio Kaku zamýšlel nad tím, kde jsou hranice technického pokroku, kde stále se zlepšující technologie narazí na nepřekročitelnou hradbu fyzikálních zákonů. Ve Fyzice budoucnosti na tento koncept navazuje a snaží se odhadnout, kam až povede vědecký a technologický pokrok v 21. století. Daří se mu to díky jeho rozhledu a znalosti nejnovějšího vývoje v různých vědeckých a technických oborech. Svou knihu rozdělil na několik tematických okruhů a v každé kapitole rozebírá, kam až vývoj v dané oblasti pokročí v blízké budoucnosti, v polovině století a kolem roku 2100. Mezi tyto oblasti patří robotika a umělá inteligence, nanotechnologie, medicína nebo osud lidské civilizace jako takové. Jeho výklad fascinuje o to víc, že některé z technologických inovací, o kterých Kaku píše, se odehrávají právě dnes a doslova před našima očima: Kaku například považuje za samozřejmé, že dřív nebo později nám připojení na internet zajistí speciální brýle, nebo dokonce kontaktní čočky – a právě ve dnech, kdy byl dokončen překlad jeho knihy do češtiny, se objevila zpráva, že takové brýle vyvinula firma Google a veřejně je testuje.

 

Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.