Ministr zemědělství pravděpodobně nezná své kompetence

V reakci na tvrzení ministra zemědělství Zdeňka Nekuly o tom, že pekaři nespadají do gesce ministerstva zemědělství, si Svaz pekařů a cukrářů v ČR nechal udělat právní stanovisko, aby uklidnil všechny pekaře a poukázal také na nekompetentnost vedení ministerstva. Pekaři do agendy Ministerstva zemědělství ČR spadají.

Pekaři se již několik měsíců nacházejí v nelehké situaci zapříčiněné neustálým zdražováním vstupních surovin a energií. Mnoho z nich navíc stále nevidí světlo na konci tunelu. „Svaz pekařů a cukrářů se opakovaně snaží otevřít jednání s ministerstvem zemědělství, to však na jeho podněty nereaguje a pan ministr do médií neustále vypouští klamavé, nepodložené informace, jak z hlediska ekonomického, tak legislativního. Na základě jednoho z jeho posledních vyjádření, že pekaři nespadají pod ministerstvo zemědělství, ale pod ministerstvo průmyslu a obchodu, jsme se rozhodli zpracovat právní analýzu, abychom ministrova slova vyvrátili,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Ústředním gestorem pekárenského odvětví je Ministerstvo zemědělství ČR, jelikož pekárenské odvětví je součástí potravinářského průmyslu, jehož gestorem je právě Ministerstvo zemědělství ČR. Pokud jde však kupříkladu o poskytování finančních prostředků podnikatelům působícím v sektoru pekárenství v souvislosti s mimořádnými událostmi, jako jsou např. COVID-19 a/nebo ekonomická či energetická krize v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, tato agenda je dle našeho názoru v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to plošně pro celý průmysl (tedy i potravinářský),“ říká Jakub Málek, managing partner advokátní kanceláře PEYTON legal, a dodává: „Výše uvedené však v zásadě nic nemění na skutečnosti, že primární ústřední gestor má mít zájem na prosperitě, bezpečnosti a fungování odvětví průmyslu, které spadá do jeho gesce, a proto by se Ministerstvo zemědělství ČR nemělo od otázek dopadajících na pekárenské odvětví distancovat.“

Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z. s. (SPaC ČR), je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru a podporuje jejich činnost. V současné době sdružuje 130 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin, služeb a potravinářských škol. Více informací na www.svazpekaru.cz.

Pro další informace kontaktujte:

Tomáš Iľko

Senior PR Consultant, Double-U PR, s. r. o.

E-mail: tomas.ilko@double-u.cz

Tel.: +420 733 529 496

www.double-u.cz