Museum Kampa otevírá výstavu Michaela Rittsteina

Nohy na stole Po retrospektivních výstavách v Jízdárně Pražského hradu a v českokrumlovském Egon Schiele Art Centru je Michael Rittstein představen v Museu Kampa třetím unikátním výběrem z jeho malířského díla. Tentokrát s důrazem na stěžejní práce ze soukromých sbírek v kombinaci s rozsáhlým souborem obrazů z posledních dvou let.

Většina děl si zde odbývá výstavní premiéru, některá z nich se do Čech vrátila po desítkách let ze zahraničních kolekcí. Michael Rittstein patří již téměř půl století mezi přední představitele české figurativní malby a svým osobitým dílem ovlivnil následující generace malířů. Na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl jmenován profesorem, vedl sedmnáct let jeden z ateliérů malby. Své malířské i kreslířské dílo rozvíjel od poloviny sedmdesátých let s až obsedantním nasazením. Autor, vnitřním ustrojením provokatér, stupňoval dynamiku svých prací a prostřednictvím velkorysých malířských gest zaznamenával životní rytmus typického obyvatele panelového sídliště: probuzení – stravování – cesta do zaměstnání – přežívání na pracovišti – návrat domů  – domácí práce – hádka – sex – spánek.

Rok vleže

Malíř z pozice režiséra předkládal jednotlivé absurdně vyhrocené momentky ze zastaveného filmu. Tyto lokální historky vystihly (i přes tehdejší pochyby mnohých historiků umění a kolegů umělců o  životnosti těchto motivů) komplikovanost mezilidských vztahů s trvalou platností. V druhé polovině devadesátých let překvapil veřejnost proměnou expresivního figuralisty v krajináře. Autor ustoupil od drobnopisné malby a nadšeně se koupal ve vrstvách barevné hmoty. Tu lil na plátno rovnou z plechovek, kombinoval s pryskyřicemi, filigránské štětce nahradilo koště. Ponořen do procesu malby zkoušel, co obraz unese.

Poslední léta pracuje Rittstein především ve svém venkovském ateliéru v Brnířově na Domažlicku, což výrazně ovlivňuje námětový rejstřík jeho maleb.

Vedle zemědělců, táborníků a malíře s kocourem vstupují do obrazů zvířata z nejbližšího okolí, často v personifikovaných rolích. Dramatické děje s častým erotickým podtextem jsou zjevně autorovou polemikou se současným tlakem na korektnost a posouvání hranic přípustnosti humoru. Pro umělce, který čtyřicet let života prožil v nesvobodném režimu plném zákazů a omezování, jde přirozeně o velmi citlivé téma. Člověk jako animální monstrum v různých metamorfózách zůstává námětem jeho obrazů s lokálními asociacemi z poslední doby.

Dvanáct měsíců roku

 

Ty jsou těžištěm aktuální výstavy. (Petr Mach) MICHAEL RITTSTEIN NAROZEN 17. září 1949, Praha STUDIA 1964–1968 SOŠV Václava Hollara v Praze 1968–1974 AVU v Praze u prof. Arnošta Paderlíka ČLEN SESKUPENÍ 12/15 Pozdě, ale přece Nová skupina S. V. U. Mánes

V letech 2001–2018 vedoucí pedagog ateliéru Malba III, AVU Praha (2012 profesura) Svým dílem je zastoupen mj. ve vídeňské Albertině, v pařížském Centre Pompidou, bratislavském Danubiana Meulensteen Art Museu, pražské Národní galerii a ve většině tuzemských regionálních galerií.