Nadace Naše dítě je součástí iniciativy
SuperMáma platformy Donio

Rodiče samoživitelé spadají společně se seniory mezi ekonomicky nejvíce ohrožené skupiny. Nebývale vysoká inflace a všeobecné zdražování potravin i energií opět dopadá na nejzranitelnější obyvatele. U dětí vyrůstajících v neúplné rodině je ohrožení chudobou až čtyřikrát vyšší. Proto se Nadace Naše dítě stala partnerem projektu SuperMáma platformy Donio.cz a rozhodla se stejně jako v krizové době covidu pomoci single-rodičům.

Do skupiny rodičů samoživitelů samozřejmě spadají i ti, kteří navíc pečují o dítě s handicapem. Výdaje například na terapie, kompenzační pomůcky, osobní asistenci nebo speciální stravu jsou vysoké. Podpora Nadace Naše dítě půjde právě tímto směrem, ale finance poputují i single-rodičům na základní potřeby jako jsou potraviny, drogerie či léky a zdravotní péče pro jejich děti (logopedie, zubařská péče, fyzioterapie apod.).

Jsme rádi, že můžeme být součástí této iniciativy a máme další možnost finančně podpořit ohrožené skupiny, v našem případě děti single-rodičů. Donio je pro nás již stálým a nepostradatelným partnerem, díky kterému pomáháme více, než bychom dokázali pouze z jiných našich zdrojů. Největší dík patří samozřejmě všem milým a štědrým dárcům, kteří se do sbírek zapojují, kteří projeví solidaritu s nelehkými osudy a přispějí i třeba malým kouskem dobra,“ komentuje spolupráci s Doniem Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě.

V době covidu (2020-2021) Nadace Naše dítě podpořila více než 200 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, mimo to darovala další stovky notebooků do neúplných rodin, pěstounských rodin, ale i dětských domovů, kde byla technika často zastaralá a v nedostatečném množství.

Naše pomoc rodičům samoživitelům je soustavná. Nejen pro děti s handicapem, ale právě i pro sociálně znevýhodněné děti poskytujeme příspěvky například na doučování, kroužky, školy v přírodě nebo letní tábory,“ doplňuje aktivity nadace Šafářová.

Link na profil Nadace Naše dítě na platformě Donio.cz:

www.donio.cz/NadaceNaseDite

Link na stránku iniciativy SuperMáma:

https://www.donio.cz/SuperMama

Sbírky pro konkrétní maminky samoživitelky:

https://www.donio.cz/samozivitelka-johana-potrebuje-pomoc-pro-sve-tri-syny

https://www.donio.cz/podporme-petrikuv-nastup-do-skoly-trpi-atypickym-autismem

https://www.donio.cz/samozivitelka-valentina-s-postizenou-dcerou-jituskou

Potřebujete finanční podporu pro Vaše dítě?

https://www.nasedite.cz/potrebuji-pomoc/

Kontakt pro média:

Zuzana Šafářová

z.safarova@nasedite.cz

774 600 253