Ověřili jsme provoz Vectronu s netrakční soupravou Railjet

České dráhy ve spolupráci se společností Siemens Mobility provedly ve dnech 22. až 24. března praktické ověření spolupráce lokomotiv Vectron s netrakční jednotkou Railjet. Cílem zkoušky bylo reálné otestování a doladění spolupráce softwaru na lokomotivách řady 193 Siemens Vectron, které provozují České dráhy, a modrých netrakčních jednotek Railjet ČD. Ověřována byla spolupráce lokomotivy a jednotky jak v taženém tak v sunutém režimu a také součinnost dalších ovládacích prvků včetně např. stranově selektivního ovládání dveří.
Díky ověření spolupráce lokomotiv Vectron a jednotek Railjet můžeme v budoucnosti pružně reagovat na provozní potřeby např. při závadě plánované řady lokomotiv 1216 nebo při nasazení jednotek Railjet jako náhrad za Pendolina nebo InterJety do Ostravy a Chebu,“ uvádí Tomáš Mohr, ředitel odboru provozu osobní dopravy.
Pro testování byla přistavena lokomotiva 193.683 Siemens Vectron pronajatá od společnosti RSL a souprava Railjet č. 01. Dne 22. března probíhaly statické zkoušky v areálu provozního pracoviště Praha jih, následně byla souprava nasazena na vlaky Západní expres (dne 23. března na spoje IC 566 a 557 v úseku Praha – Stříbro – Praha (z důvodu plánované výluky), dne 24. března na spoje IC 566, 559, 560 a 565 v trase Praha – Cheb – Praha)

zdroj:Mgr. Petr Šťáhlavský
tiskový mluvčí

České dráhy, a.s., Generální ředitelství