Parky v Praze 2 budou opět zelenější, radnice tam vysadí dalších 23 nových stromů

Praha (14. listopadu 2022) Praha 2 patří mezi nejzelenější centrální městské části. Aby tento trend zachovala, investuje radnice do údržby parků a zelených zón každoročně desítky milionů korun. Část těchto prostředků investuje do obnovy zeleně a náhradní výsadby stromů, převážně v parcích.

V těchto dnech dokončujeme ve vybraných parcích Dvojky podzimní výsadbu stromů. Nově vysazené dřeviny se objeví například v Riegrových sadech, ve Folimance nebo v parčíku na Karlovském předmostí u Nuselského mostu. Za posledních 15 let jsme nechali zasadit téměř 1200 nových stromů a v tomto trendu chceme pokračovat i v příštích letech,“ řekla starostka Alexandra Udženija, která mimo jiné koordinuje projekty programu Udržitelná dvojka. V rámci něj městská část navrhuje a realizuje opatření v oblasti životního prostředí a adaptace na klimatické změny.

Naše parky patří mezi nejnavštěvovanější odpočinkové zóny v Praze. A my děláme vše pro to, aby to tak zůstalo i nadále. Stromy a ostatní zeleň v parcích pravidelně kontrolujeme a zjišťujeme, v jakém jsou stavu. Ty, které musíme nechat odstranit z důvodu poškození nebo napadení škůdci, pak nahrazujeme novými. Co se týče samotného výběru, v posledních letech volíme k nové výsadbě již takové druhy dřevin, které jsou odolné a schopné prospívat i v podmínkách městského tepelného ostrova,“ vysvětluje místostarosta Jan Recman, který má oblast životního prostředí ve své gesci.

Mezi nově vysazenými druhy se objeví například javory, lípy, habry, trnovníky, a chybět nebude ani platan, jerlín, buk, topol, bříza nebo višeň. Návštěvníci Riegrových sadů se pak mohou těšit i na exotický liliovník tulipánokvětý, který bývá k vidění v českých parcích čím dál častěji a v dospělosti běžně dorůstá až 40 metrů.

Společnost Gartensta Plus kromě nové výsadby zajistí také následnou pětiletou péči o po dobu pěti let. Praha 2 v této souvislosti počítá s náklady ve výši cca 409 tisíc korun.

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 338, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.