Parním vlakem do Pohádkového lesa

Na procházku lesem plným pohádek i letos České dráhy v sobotu 28. května vypraví parní vlak, který poveze děti i dospělé do Pohádkového lesa u Zdounek na Zlínsku. Do čela historické soupravy s vozy bývalé 3. třídy se postaví lokomotiva s přezdívkou Skaličák (433.001) z roku 1948.
Parní vlak vyrazí během soboty hned čtyřikrát na trasu mezi Kroměříží a Zborovicemi. Ve stanici Zdounky budou přistaveny autobusy, které cestující zdarma zavezou do Divok. V lese Boří u Divok bude od 9 do 12 hodin pořádat SDH Zdounky společně s ČSOP Divoky tradiční procházku Pohádkovým lesem. Návštěvníci se tu setkají s pohádkovými bytostmi a připravené tu budou soutěže pro děti.
Jízdné v parním vlaku
V prodeji budou pouze jednosměrné jízdenky:
·        Kroměříž – Zborovice nebo opačně: dospělý 100 Kč / dítě 6 až 15 let 50 Kč
·        Zdounky – Zborovice nebo opačně: dospělý 50 Kč / dítě 6 až 15 let 50 Kč
·        děti do 6 let zdarma
Jízdenky se budou prodávat pouze u personálu parního vlaku před odjezdem. V parních vlacích neplatí jiné slevy, jízdenky IDS ani jízdní výhody. Dětské kočárky lze přepravit zdarma ve služebním voze.

Jízdní řád parního vlaku s lokomotivou Skaličák
(sobota 28. května 2022)

stanice

tam

zpět

tam

zpět

Kroměříž

8:00

9:59

10:10

12:30

Jarohněvice

8:10

9:49

10:19

12:21

Šelešovice

8:15

9:44

10:23

12:17

Zdounky

8:32

9:37

10:32

12:10

Zborovice

8:40

9:20

10:40

11:30


Podrobnosti jsou k dispozici také v aplikaci Vlakem na výlet. Informace o nostalgických jízdách parních či motorových vlaků a ČD Muzeu naleznete na stránkách www.cdnostalgie.cz.
V příloze zasílám fotografii lokomotivy z archivu ČD.

Lukáš Kubát
tiskový mluvčí

České dráhy, a.s., Generální ředitelství

Odbor komunikace | Oddělení tiskové
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

M
 +420 724 859 575
lukas.kubat@cd.cz

www.cd.czInformace obsažené v tomto e-mailu jsou informacemi důvěrnými. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, vraťte jej, prosím, odesílateli zprávy.

Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.

Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného dodatku v listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou změnu stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na změnu či ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu.

Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.

Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.

Sledujte nás i na Facebooku: www.cd.cz/facebook

Přílohy