Povodí Vltavy otevřelo v Budějovicích novou přístavní hranu pro malá plavidla

Nedávno dokončené vývaziště plavidel na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích v sobotu slavnostně zahájilo provoz. Přístavní hrana tak slouží plavidlům a návštěvníkům od počátku letošní plavební sezony. Tuto veřejně prospěšnou investici ve výši 26 milionů korun financoval státní podnik Povodí Vltavy z vlastních zdrojů.

Dokončením stavby 255 metrů dlouhého vývaziště pro rekreační plavidla vznikla nová přístavní hrana a přístupové schody historického vzhledu, které mohou být zde využívány veřejností při volnočasových aktivitách podél Vltavy. Věřím, že tato stavba bude hojně využívána pro rekreační plavbu i širokou veřejností, čemuž napovídal i její zájem o stavbu již během realizace,“ doplňuje Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, a dodává, „vnímáme dlouhodobý a rostoucí zájem o vodní turistiku v této lokalitě, a proto jdeme tomuto trendu naproti. Jsem velmi rád, že nové vývaziště slouží veřejnosti již od zahájení letošní plavební sezóny. Je to další příspěvek státního podniku Povodí Vltavy k rozvoji rekreační plavby a navazujících aktivit veřejnosti spojených s vodou v tomto krásném městě a v Jihočeském kraji vůbec.“

Jako důležitou investici pro rozvoj nabídky cestovního ruchu vnímají tuto stavbu také zástupci turistické oblasti Budějovicko. Přístaviště na druhém břehu řeky pod Lannovou loděnicí neumožňovalo delší stání pro malá plavidla. Nová přístavní hrana je tak doslova branou do Budějovic pro ty, kteří přijedou na lodi. „Pro cestovní ruch má nové vývaziště zásadní význam, protože propojuje takzvanou Stezku Vltavy s centrem města. Bude tak možné využít potenciál turistů plujících po řece například na hausbótech. Ti mohou nově vystoupit z lodí a zavítat do města, což bude mít samozřejmě pozitivní přínos pro provozovatele služeb v centru,” říká Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko z.s., která se na plánování tohoto projektu podílela.

Přístavní hrana je tvořena kotvenou štětovou stěnou s dřevěným trámem v hraně. Prostor přístavní hrany tvoří kamenem vydlážděný chodník v rámci roštu z dubových trámů. Svah nad přístavní hranou je osetý travinami a výsadbou malých keřových vrb. Součástí svahu jsou přístupové schody navazující na stávající sousední parkoviště a „pobytové schody“ pro využití veřejností při rekreačních aktivitách.

Dokončená stavba umožní vyvázání menších i větších rekreačních plavidel podél 255 m volné přístavní hrany, která je rozdělena na „vyšší část“ s délkou 107,5 m a s volnou výškou 0,9 m nad hladinou (pro plavidla do šířky 6 m) a na „nižší část“ s délkou 147,5 m a volnou výškou 0,6 m nad hladinou (pro plavidla šířky do 4 m). Plavidla budou vyvazována přímo k přístavní hraně, kde jsou k danému účelu osazeny vyvazovací prvky – 29 malých a 17 velkých pacholat.

Kontakt pro média: Vojen Smíšek, manažer marketingu destinace Budějovicko, 604 689 294, smisek@cb-hl.cz; Hugo Roldán, tiskový mluvčí, Povodí Vltavy, státní podnik, 734 641 760, hugo.roldan@pvl.cz