Praha 2 dokončila pěší propojení Albertovských schodů s parkem Ztracenka

Praha (19. září 2022) Pěší propojení Albertovských schodů s parkem Ztracenka zlepšilo dostupnost univerzitního Kampusu a přineslo této mimořádné lokalitě nový potenciál. Městská část Praha 2 tak pokračuje v sérii revitalizací, které propojí oblast Albertova s parkem Folimanka.

Na revitalizaci čeká i neutěšený prostor mezi novoměstským opevněním a ulicí Horská. Kompletně zrevitalizovaná oblast Albertova by se tak mohla v budoucnu zařadit vedle barokního Bastionu, parku Ztracenka, Sluneční stráně a samotného parku Folimanka mezi další oblíbené a vyhledávané odpočinkové lokality.

Dvojkové parky právem patří mezi nejnavštěvovanější v Praze. Jejich jedinečnou krásu podporujeme každoroční výsadbou nových stromů, keřů a rostlin. Parky a zelená zákoutí postupně revitalizujeme tak, aby občané a návštěvníci i v samém srdci velkoměsta nalezli přírodní oázu klidu a pohody. Aktuální dokončení pěšího propojení Albertovských schodů s parkem Ztracenka tak jistě uvítají nejen dvojkoví občané, ale i studenti Univerzity Karlovy, kteří tuto lokalitu vyhledávají,“ uvádí starostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

Nový chodník podél plotu univerzitních tenisových kurtů je vystavěn z přírodního mlatového materiálu typu Parkdecor a také nově osvětlen. Součástí projektu byly i sadové úpravy v podobě nových dřevin, keřů a trvalek. Sezónní provoz pěšiny je prakticky stejný jako v samotném parku Ztracenka tj. od 8 do 20 hodin. Revitalizace vyšla radnici na cca 4,6 mil. Kč včetně DPH.

Obnově zelených ploch v oblasti Albertova věnujeme dlouhodobě velkou pozornost. Na jednotlivých projektech spolupracujeme nejen s Univerzitou Karlovou a hlavním městem Prahou, ale i s památkáři. Pokračujeme tak v plnění memoranda, které jsme před lety uzavřeli a které nás zavazuje ke společnému postupu v rámci jednotlivých etap revitalizace prostoru vymezeného ulicemi Horskou, Albertov, Ke Karlovu, Apolinářskou a Na Slupi.“ dodává místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek, který má v gesci nejen oblast životního prostředí, ale i oblast výstavby a územního rozvoje a oblast památkové péče.

Univerzita Karlova nezůstává v tomto ohledu pozadu a chystá stavbu století v podobě nového moderního kampusu. Ten by měl být dokončen v roce 2025.

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 338, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.