Praha 2 jako první městská část uzavřela dohodu s bikesharingovými společnostmi

Praha (30. března 2023) Zástupci městské části Praha 2 a bikesharingových společností společně podepsali Dohodu o provozu bikesharingu na území Prahy 2, která zavádí jasná pravidla jeho provozování v této městské části. Svým podpisem se zástupci společností zavázali k jejich dodržování.

Těší mě, že jsme po zdlouhavých jednáních konečně dosáhli společné dohody. Pevně věřím, že nám jasné nastavení pravidel pomůže zajistit větší pořádek a bezpečnost, lepší průchodnost chodníků, a přinese i kýžený klid v parcích a jiných odpočinkových lokalitách. Uzavření dohody vnímáme jako dočasné řešení lokálních problémů, na které nás občané opakovaně upozorňovali. Nadále trváme na tom, že je potřeba hledat systémové řešení a prosadit legislativní změny, které posílí pravomoci měst a obcí. V tomto směru spolupracujeme i s ostatními městskými částmi a magistrátem hlavního města Prahy,“ uvádí radní pro oblast dopravy Tomáš Halva.

Dohoda o provozování bikesharingu na území městské části Praha 2 vymezuje konkrétní místa, kde bude možné sdílená kola a elektrokoloběžky odložit, a zároveň definuje lokality, kde bude jízda zakázána nebo povolen průjezd sníženou rychlostí. Primárně se jedná o parky a vybraná náměstí. Součástí dohody je také zákaz používání akustických signálů k lokalizaci v nočních hodinách. Nejzásadnějším bodem této dohody je pak zřízení a provozování infolinek pro nahlašování nesprávně odložených kol a elektrokoloběžek i možnost případného odtahu takových překážek.

Zřízení a provozování infolinek považujeme za klíčové. Naši občané tak získají nástroj k okamžitému nahlášení problému a rychlejšímu vyřešení situace. V případech, kdy nedojde ze strany bikesharingových společností ke zjednání nápravy ani po nahlášení události, jsme připraveni přistoupit i k odtahům, jejichž náklady budeme účtovat provozovateli,“ dodává Tomáš Halva. Účinnost nastavených pravidel bude radnice ve spolupráci s provozovateli bikesharingu pravidelně vyhodnocovat.

O regulaci, resp. systémové řešení a nastavení jasných pravidel pro sdílené dopravní prostředky typu elektrokoloběžek a kol usilovala radnice Prahy 2 už od roku 2018. Opakovaně jednala s bikesharingovými společnostmi, s magistrátem, policií i ministerstvem dopravy, ale bez větších úspěchů. Během loňského podzimu, kdy se situace v ulicích Prahy 2 už stala neudržitelnou, vzala radnice aktivitu do svých rukou a začala situaci řešit alespoň na lokální úrovni. Iniciovala sérii jednání se zástupci bikesharingových společností a začala připravovat společnou dohodu. Ve spolupráci s Policií ČR vytipovala desítky stanovišť vhodných pro odkládání elektrokoloběžek a kol, a začala s jejich označováním.

Zprávu zpracoval Odbor kancelář starostky a komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, tisková mluvčí, tel.: 236 044 338, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.