Přijďte do Národopisného muzea na výstavu Papírová ves

V Národopisném muzeu Národního muzea můžete nově od 30. září 2022 navštívit výstavu s názvem Papírová ves. Výstava poukazuje na zajímavé odborné a vědecké metody lidové architektury 1. poloviny 20. století, jimiž se v minulosti dokumentovaly a někdy i dodnes dokumentují stavby lidové architektury.

Techniky jsou prezentovány pomocí vybraných trojrozměrných předmětů z muzejních sbírek, ukázkami z dokumentačních sbírek s akcentem na fotografický obraz, jako jsou kresby, fotografie, trojrozměrné modely, plány, fotogrammetrie, 3D skenování a modelování ve virtuálním prostoru. Návštěvníkům bude představen mimo jiné virtuální skanzen, veřejně přístupná elektronická databáze lidové architektury a mapy s odborným obsahem. 

Ve výstavě se můžete těšit na některé restaurované ručně vyráběné modely lidové architektury ze sbírek Národního muzea, které představují široké spektrum technik a metod, které slouží nejen k prezentaci kulturního dědictví, ale i jeho podrobné dokumentaci. Pro srovnání budou představeny také 3D modely vznikající moderními technologiemi laserového skenování a 3D tisku.

V rámci doprovodných programů si na své přijdou jak dospělí, pro které jsou naplánované komentované prohlídky nebo přednášky, tak i děti, které si budou moci pomocí dřevěných stavebnic na motivy lidových staveb, pexesa, či omalovánek vyzkoušet své zručnosti a dovednosti.

Výstava je k vidění v Národopisném muzeu Národního muzea od 30. 9.2022 do 31. 5. 2023. Veškeré informace o otevírací době a vstupném naleznete na webových stránkách Národního muzea www.nm.cz.

Mgr. Kristina Kvapilová

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů

T: +420 224 497 250

M: +420 731 514 077

E: kristina.kvapilova@nm.cz