Putování vinicemi hlavního města můžete zažít již tento víkend

Kouzla vinic v srdci města, komentované prohlídky, překrásné výhledy, povídání vinařů i perličky z historie. To vše nabízí projekt hlavního města „Pražské vinice 2022“, jehož 4. ročník přináší další novinky. Podobně jako mají vinařské obce na Moravě a v Čechách své otevřené sklepy, má Praha svou vinařskou tradici – putování pražskými vinicemi. Od premiérového ročníku v roce 2017 získala unikátní akce pevné místo v programové nabídce metropole a po dvouleté pauze způsobené pandemií letos opět nabídne v posledním květnovém víkendu, tedy 28. a 29. května, návštěvu celkem šestnácti vinic, a to včetně nové Lysolajské vinice.

 

Zásluhou hlavního města i soukromníků dnes roste réva v Praze na zhruba dvaceti hektarech půdy. Vedle Svatováclavské vinice v areálu Pražského hradu a Vyšehradu, kde jsou hned tři malé vinohrady, nabízí hlavní město i takové perly, jako je vinohradská Grébovka s téměř prvorepublikovou atmosférou, dále také překrásnou vinici sv. Kláry, zvelebenou Salabku shlížející na pražskou zoo i do prudkého svahu nově „zakousnutou“ Zilvarovu vinici na území bývalé Popelářky, jedné z mála usedlostí, které byla navrácena původní funkce.

 

Je dobře, že vzniklá spolupráce vedla ke zvýšení kvality vín od pražských vinařů. Mám radost, že podobně jako je na Moravě a v Čechách tradice otevřených sklepů, tak ani Praha nestojí opodál a můžeme nabídnout putování pražskými vinicemi,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr, který nad akcí převzal osobní záštitu.

 

Dále na zájemce čeká jediná pražská biovinice Baba ukrytá v zeleni na skalním ostrohu nedaleko stejnojmenné zříceniny, několik vinic Strahovského kláštera a vinice Svatojánská podél Úvozu pod Petřínem. A pokud by návštěvníci hledali něco více osobního, vidět mohou také drobnou vinici s osobitou atmosférou obklopenou moderní zástavbou i historickou gotickou zdí na svazích Albertova, známou Máchalku u prosecké bobové dráhy nebo výjimečnou Modřanskou vinici, která je v Praze položená nejjižněji.

 

Vinice budou zpřístupněny od 10:00 do 17:00 hodin v posledním květnovém víkendu, a to zdarma či za symbolické vstupné. Na některých vinicích bude přichystán i doprovodný program s malou ochutnávkou, na všech pak budou připraveny komentované prohlídky. Na každé ze zúčastněných vinic budou po dobu konání akce umístěny informační stojany, které návštěvníkům poskytnou základní informace a zajímavosti o dané vinici a lokalitě. Zároveň jsou k dispozici tištěné informační letáky s mapou, které distribuují turistická informační centra Prague City Tourism, mapu v elektronické podobě lze stáhnout na www.prazskevinice.cz. Nad celou akcí dále převzal záštitu také Pavel Ehrlich, radní pro oblast kultury a volného času městské části Praha 12.

 

Zúčastněné vinice:

Vinice Máchalka, vinice Albertov a vinice Baba, které nabízejí i degustaci vín z jejich produkce, vinice svaté Kláry v Botanické zahradě v Troji a vinice Salabka, které mají připraven i bohatý program, dále Zilvarovy vinice, vinice Grébovka, vinice Vyšehradské kapituly, vinice NKP Vyšehrad – Staré purkrabství, Modřanská vinice, vinice Svatojánská, Svatováclavská a Strahovská na svazích Petřína a nově připojená vinice na Vítkově a Lysolajská. Vinice Pod Vyšehradem se prezentuje společně s vinicí NKP Vyšehrad – Staré purkrabství, z jejíhož areálu si je možné vinici Pod Vyšehradem prohlédnout a kde bude umístěna i informační tabule.

 

Veškeré detaily a aktuální informace lze najít na webových stránkách akce: www.prazskevinice.cz.

 

Praha 27. 5. 2022

 

 

Vít Hofman

vedoucí oddělení médií a tiskový mluvčí

 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor médií a marketingu

Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 002 080, +420 778 737 868

vit.hofman@praha.eu

www.praha.eu