Speciální psí občanka pomůže asistenčním psům i jejich páníčkům

Pro lidi se zdravotním postižením jsou psí pomocníci jejich nedílnou součástí, jsou pro ně stejně důležití jako slepecká hůl či invalidní vozík. Přesto jsou například v hromadné dopravě či obchodech tito lidé často omezováni právě proto, že jejich průvodcem je speciálně vycvičený pes. Zlepšení situace by měla přinést nová mezinárodní identifikační karta asistenčního psa,” říká Dušan Pospíchal, člen předsednictva Assistance Dogs Europe a zástupce ČR pro tvorbu evropských norem v oblasti asistenčních psů.

S jakými omezeními se dnes lidé s postižením setkávají?

Je to smutné, ale v naší republice jsou lidé v doprovodu asistenčního psa téměř každý den vystaveni diskriminaci v obchodech, ve školách, v zaměstnání, v dopravních prostředcích a podobně. Problémy vznikají třeba i na dětských hřištích, kam nechtějí dítě s handicapem v doprovodu asistenčního psa vpouštět, ačkoliv je tento pes řádně označen a jeho držitel je vybaven mezinárodním průkazem.

Čím to, že asistenční pes nemá v takovém případě výjimku?

Na rozdíl třeba od vozíku nebo slepecké hole není pes v zákoně definován jako kompenzační pomůcka. Navíc ve společnosti zoufale chybí osvěta. Dokonce někdy strážníci městské policie, kteří by měli bránit práva lidí s postižením, je místo pomoci naopak diskriminují, vyhrožují jim pokutami a brání jim v přístupu do veřejných budov a na veřejná místa.

S čím konkrétně pomůže zavedení digitálních identifikačních karet pro psy?

Řádná identifikace bude v první řadě důkazem, že jde o psa, jehož výcvik odpovídá nejpřísnějším standardům. U takového psa se není třeba obávat, že například znečistí dopravní prostředek či hřiště, nebo bude obtěžovat jiné osoby. Pomůže také s problémem tzv. falešných asistenčních psů, kdy jsou za řádně vycvičené psí pomocníky vydáváni psi, kteří neprošli požadovanými fázemi výcviku, nebo neprošli výcvikem žádným.

Proč jsou falešní asistenční psi takový problém?

Cvičitel dostane za psa i stovky tisíc korun, u psa vodícího se jedná ze zákona až o částku 350.000,-Kč, takže jde o výhodný byznys. Jenže pes s nedostatečným výcvikem svému majiteli nejen nepomůže, ale může ho přivést i do situace ohrožení zdraví či života. Reklamace je kvůli chatrné legislativě velmi problematická. V Česku proběhlo zatím jediné soudní řízení s falešnou cvičitelkou vodících psů. Nevidomá klientka soud nakonec vyhrála, jenže až po šesti letech, během nichž vodicího psa nemohla používat. Částku téměř 300 tisíc korun za falešného vodícího psa navíc musela příslušnému úřadu práce nejprve sama vrátit.

Jaké záruky poskytne psí ‚občanka‘?

Průkaz dostane jen takový pes, který pochází z mezinárodně akreditované organizace ADI. Takovou akreditaci zase obdrží pouze organizace, která splňuje nejpřísnější standardy nejen výcviku, ale i práce s klienty. Klient s postižením se na náležitě vycvičeného psa může zcela spolehnout. Dopravci, provozovatelé ubytovacích a dalších služeb zase budou mít jistotu, že asistenční pes nijak nezasáhne do jejich provozu a spokojenosti ostatních lidí.