Štvanickou lávku bude zdobit figurální socha

Hlavní město ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy pořídí novou figurální sochu od sochaře Jana Hendrycha. Postava ženy bude umístěna na ostrově Štvanice přímo u vstupu na Štvanickou lávku, kterou město v těchto dnech právě dokončuje.

Když naši předkové stavěli mosty, sochy byly vždy jejich neoddělitelnou součástí, ať už to byl svatý Jan Nepomucký nebo nefigurální sochy jaké zdobí třeba Barrandovský most. V této tradici chceme pokračovat, a právě vznikající Štvanickou lávku doplnit o dílo pražského sochaře Jana Hendrycha, který je s mosty a jejich sochami silně spjat,“ říká Hana Třeštíková, radní hlavního města prahy pro kulturu a cestovní ruch.

Socha ženské postavy v životní velikosti bude umístěna v intimní situaci ostrova Štvanice v místě kontaktu rampy lávky a terénu ostrova. Figura bude umístěna na soklu o výšce 1,5 metru a bude vyrobena z patinovaného vysokopevnostního betonu, tedy ze stejného materiálu jako je lávka.

Může to být personifikace vody, řeky Vltavy, lidské bytosti obecně, světice atp. Záměrně ale nebude prezentován žádný výklad, ten ať si každý dosadí podle svého,“ popisuje sochař Jan Hendrych. Český sochař, malíř, restaurátor, profesor Jan Hendrych se narodil v Praze roku 1936. Studiu sochařství se věnoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v sochařských ateliérech pod vedením prof. Josefa Wagnera a prof. Jana Kavana a poté i na Akademii výtvarných umění. Po roce 1968 ztratil možnost vystavovat, živil se proto restaurováním soch, zejména barokních soch na mostech.

Jan Hendrych, dlouholetý a ctěný pedagog AVU bude mít realizaci spojenou s mostní stavbou. Je to určitě jeho splněný sen. Z jeho tvorby známe řadu drobnějších plastik věnovaných tomuto tématu, které je pro něj symbolem propojování nejen dvou břehů ale také společenských entit. Zvlášť v dnešní době je spojenectví silné téma od sbližování myšlenek až po soudržnost celých národů a kontinentů,“ říká Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy.

Spolupráce sochaře prof. Jana Hendrycha s architektem Petrem Tejem, autorem Štvanické lávky, začala malou realizací sochy Strážce u lávky přes Dřetovický potok ve Vrapicích. Tato společná realizace získala několik nejvyšších architektonických ocenění v ČR.

Sochy vždy neoddělitelně patřily k mostům a v době baroka tento trend ještě zesílil. Kromě jeho hlavní funkce můžeme most chápat i jako sokl pro sochy. V případě štvanické lávky bude propojení se sochou umístěné v jeho blízkosti skrze použití identického stavebního materiálu,“ říká architekt Petr Tej.

Profesor Jan Hendrych v těchto dnech pracuje na dokončení sochy a stejně tak postupuje i stavba Štvanické lávky. Na staveništi již můžeme vidět bílé segmenty naskládané na skruži od Karlína až na Štvanici, kde již došlo k propojení obou břehů. Bílá linka lávky bude zanedlouho vidět i nad širší částí řeky a propojí tak Karlín a Štvanický ostrov s Holešovicemi. Na Holešovické straně lávka vyústí mezi sochy býků od Čeňka Vosmíka a Bohuslava Schnircha na vysokých soklech, které rámují vstup do Tržnice. Na karlínské straně uvažuje soukromý investor o umístění sochy v pozici osy lávky.

Praha 21. 10. 2022

Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy