V Zoo Praha proběhlo stěhování goril do nového pavilonu

Jako první vstoupila do nového pavilonu Shinda, následovali ji Ajabu, Kijivu a Kamba. Stěhování proběhlo velmi rychle a díky dlouhé přípravě a nácviku s gorilami nebylo nutné použít anestézii – všechny gorily si do transportních boxů nastoupily samy.

Toto stěhování se uskutečnilo téměř přesně dvacet let poté, co během tisícileté vody byly gorily za pomoci raftů evakuovány z původního pavilonu; jeden z pracovníků zoo se ostatně účastnil obou akcí.

Tyto čtyři gorily budou v novém pavilonu doplněny novým samcem a také další samicí. To umožní pokračovat v chovu; Richardova linie je totiž v evropském chovu zastoupena natolik, že již nesmí mít mláďata.

Tři samci – Richard a jeho synové Kiburi a Nuru – zůstanou v původním pavilonu. Jejich evakuace by v případě povodně neměla být na rozdíl od rodinné skupiny příliš komplikovaná. Richard také podstoupil trénink, který umožňuje dát mu v případě potřeby uspávací injekci z ruky.

Nový pavilon goril bude slavnostně otevřen 28. září, původní pavilon nyní zůstane uzavřen pravděpodobně po několik dnů.

Miroslav Bobek

ředitel Zoo Praha

Foto 1: Stěhování gorilí samice Kamby bylo bezproblémové. Nástup do transportní bedny měla už nacvičený. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Foto 2: Skupinu samic doplní v novém pavilonu i šestiletý samec Ajabu. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Foto 3: Vykládání transportních beden s gorilami v novém pavilonu. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha