VIZE Česka – pozvánka na konferenci

V minulém roce jsme se o budoucnosti bavili, ale dnes tu budoucnost již žijeme

Doba zrychlila svůj běh, zdá se, že přestávají platit dosavadní pravidla, která řídila společnost a státy, že jsme narazili na limity ve všech sférách života.“Pod tímto podtitulem se bude v Táboře konat společensko-filozofická a vědecká konference VIZE Česka, která svým zaměřením a rozsahem nemá v jižních Čechách a možná v celé České republice obdoby. Tento druhý ročník konference proběhne ve dnech 20.-21.10. v prostorách divadla Oskara Nedbala a je určen všem, kterým směřování naší společnosti není lhostejné.V minulém roce se o budoucnosti bavili, ale dnes tu budoucnost již žijeme a v tom je oproti loňsku obrovský rozdíl“, sdělil Jiří Návara, iniciátor konference. K energetické otázce vyslovil přání: „Věřím, že se z energetické krize za dva tři roky zbercháme a že nevyměníme svobodu za plyn.“Současné geopolitické dění se výrazně dotýká i celého odvětví cestovního ruchu. Provozovatelé služeb se obávají dopadů energetické krize, pociťují změnu nálad a společenského chování, jsou nuceni řešit i změnu skladby návštěvníků v důsledku války na Ukrajině, klimatické změny ovlivňují nejen nabídku cestovního ruchu, ale doslova všechny oblasti každodenního života.Vzhledem k tomu, že konference má zapůsobit na svědomí veřejnosti, není tedy určena jen Táborákům, potažmo Jihočechům, ale všem, které ta témata osloví. Je to unikátní akce, kterou zdobí velká jména jako Miroslav Bárta, Dana Drábová, Jiří Drahoš nebo třeba Václav Cílek, který bude mimochodem celou akci moderovat“, sdělil Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje.Starosta Tábora Štěpán Pavlík si od konference slibuje, že výstupy konference otevřou nové obzory, přinesou doporučení nebo nápady na inovativní řešení, která by mohla město posunout dál, „A právě proto jsou na konferenci pozváni všichni vedoucí odborů města, aby si závěry a případná řešení z konference odnesli i oni sami.“Akci organizuje Jihočeský kraj, město Tábor, Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, MVDr. Jiří Návara a DON Tábor. Kdo si nestihne včas rezervovat vstupné za symbolických 50,-Kč, může poté zhlédnout záznam na youtube kanále města Tábor. Druhý den konference není určen pro širokou veřejnost, ale je věnován studentům.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

____________________________________________________