Vzpomínka na Radima Uzla

Dne 2. května 2022 proběhla tiskem zpráva o úmrtí MUDr. Radima Uzla, CSc. (27. 3. 1940 Ostrava – 2. 5. 2022 Praha).

Radim Uzel byl veřejnosti znám svou činorodostí a všestranností úzce související s jeho oborem gynekologa a sexuologa. Byl také vysokoškolským pedagogem, regionálním politikem, čestným předsedou a členem vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální východu.

Bohatá byla i jeho publikační činnost. Poskytl též řadu rozhovorů a zúčastnil se mnoha rozhlasových či televizních interview. Mimo to absolvoval desítky přednášek a besed. Slovem provázel i divadelní hru nazvanou „Chaos aneb Na cestu do Benátek nejsme připraveni“, která v tehdejším plzeňském Divadle Čas měla velký úspěch.

Text i foto: Eva Hubatová, Plzeň