Yello od května mění ceny elektřiny i plynu

Praha 25. března 2022 – Společnost Yello začátkem března vyprodala svou předkoupenou zásobu energií za zvýhodněné ceny, a proto přistoupila k úpravě své produktové nabídky. Jako alternativní dodavatel elektřiny a plynu pro celou Českou republiku mění od 1. května 2022 výši svých tarifů.

Nově bude za jednu dodanou megawatthodinu elektřiny účtovat 3 999 Kč (bez DPH). U plynu to bude 1 835 Kč (bez DPH) v nejběžnějších případech. Zdražení se dotkne přibližně 50 % zákazníků Yello, kteří o tom již byli vyrozuměni (e-mailem nebo dopisem). Zákazníků s garantovanými cenami se změna samozřejmě netýká. Uzavřené smlouvy jsou připravené tak, že pokud se zákazník rozhodne změnu ceny neakceptovat, může ji vypovědět a dodávky bez jakýchkoliv postihů ukončit. „I přestože se snažíme měnit ceny minimálně, ke zdražení jsme přistoupili z pragmatických důvodů. V posledních měsících ceny na velkoobchodních trzích s energiemi rostou několikanásobně rychleji než dříve. Protože i v této nejisté době chceme mít pokryté dodávky energií pro všechny naše zákazníky, museli jsme přistoupit ke změně produktové nabídky,“ vysvětluje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello. I po této korekci patří Yello mezi cenově nejdostupnější dodavatele energií.

Konflikt opět vyšrouboval ceny energií

Aktuální situace na Ukrajině akcelerovala to, k čemu – ač se to kvůli poklesu cen energií na burzách ze začátku roku nezdá – postupně stejně dochází: k dalšímu zvyšování cen energií i komodit. Nezdražuje tedy jen elektřina a plyn, ale také ropa. Podle nejnovější prognózy ČNB bude mít vojenský konflikt na českou ekonomiku proinflační efekt právě především prostřednictvím vyšších cen energií. Ruku v ruce s tím jde nejistota v oblasti obnovitelných zdrojů a budoucnosti fosilních paliv. To ostatně ukazují následující dva grafy:

Z nich je jasně patrné, že zatímco ještě na začátku roku 2021 se cena jedné megawatthodiny elektřiny pohybovala na úrovni 1 500 Kč, začátkem září se pozvolna dostala k 2 750 Kč. Následuje strmý nárůst tažený až do zimy prázdnými zásobníky, pokračujícím hladem po energiích souvisejícím s postcovidovou érou a jednáními kolem plynovodu Nord Stream 2. Během ledna 2023 se v médiích diskutuje „pokles“ cen, což je sice pravda, ale pokles do nového normálu znamená stále přibližně čtyřnásobnou hodnotu jedné megawatthodiny elektřiny oproti době před rokem. Dne 24. února začíná ozbrojený konflikt na Ukrajině a ceny obou komodit opět rostou, což ovlivňuje i výhled na rok 2023.

Z brzké korekce Yello budou zákazníci těžit

Vše uvedené vede v důsledku k tomu, že od začátku května zákazníci Yello vydají ze svých peněženek měsíčně na energie více než dosud. „Na druhou stranu jakožto kvalitní dodavatel, fungující na trhu již desátým rokem, ceny neustále revidujeme a hlídáme jejich konkurenceschopnost. I díky tomu patříme k nejlépe hodnoceným tuzemským dodavatelům energií a nevystavujeme zákazníky žádným rizikům,“ uvádí Michal Kulig.

Zákazníci Yello sice zaplatí za energie více, ale díky zodpovědně zvolené nákupní strategii společnost tímto krokem zmírňuje dopady situace, která panuje na spotových trzích energetických burz. A v případě méně kolísavého dlouhodobějšího snížení cen dochází i ke korekci maloobchodních cen směrem dolů. Jinými slovy: V případě příznivé situace na energetických burzách přistoupí Yello k opačnému kroku, tedy zlevní svým zákazníkům jak elektřinu, tak plyn. Bude se to týkat i zákazníků s dlouhodobou smlouvou a fixní cenou.

 

 

##

 

Pro další informace kontaktujte agenturu bokem: 

Pavel Gregor

agentura bokem s.r.o.

pavel@bokem.cz

+420 775 196 669

www.bokem.cz 

##

 

O Yello

Společnost Yello (www.yello.cz) je alternativní dodavatel energií v České republice. Založena byla v roce 2012 a od počátku na tuzemském trhu napomáhá desítkám tisíc klientů k férovým cenám. Jedná se o adaptaci úspěšného německého konceptu Yello Strom, který sází na jednoduchost a přímočarost. Německé Yello je dceřinou společností třetího největšího dodavatele energií EnBW, česká verze Yello je součástí Skupiny PRE. Po startu v roce 2012, ve kterém začala s prodejem silové elektřiny, přidala hned v roce 2013 prodej zemního plynu. V roce 2019 spustila jedinečnou službu Férová baterie, která ukládá nespotřebovanou elektřinu k pozdějšímu využití.