Alej svobody pod Řípem vyrostla ve jménu sira Wintona. Sázela i rodina skromného hrdiny

Nicolas Winton mladší, syn slavného zachránce 669 československých dětí, přijel na pozvání Nadace Partnerství a Rotary International do České republiky, aby se připojil k oslavám Dne vzniku nezávislého Československa a pomohl vysázet pamětní Alej svobody na památku svého otce.

V pátek ráno se Nick junior potkal s premiérem Petrem Fialou a dalšími hosty symbolicky na 1. nástupišti pražského hlavního nádraží hned vedle pamětního sochy svého otce. Následně vyrazil speciálním vlakem Českých drah do Roudnice nad Labem za hlavním cílem své cesty: výsadbou Aleje svobody sira Wintona v nedaleké Račiněvsi za účasti stovek dalších dobrovolníků. Poselstvím společné výsadby stromů bylo vyjádření podpory podporu milionům lidí na celém světě, jejichž svoboda je právě ohrožena; a přispění k obnově a oživení naší krajiny.

Vlastníma rukama pak zasadil vzácný exemplář: moruši černou, jejíž roub Wintonova rodina věnovala Botanické zahradě v Tróji z vlastní zahrady. Strom Nick mladší sázel na památku nedávno zesnulé dcery Nicholase Wintona Barbary Winton spolu s jejím manželem a dětmi. Doprovodili jej také tři tak zvané Wintonovy děti Lord Dubs, Milena Grenfell-Baines a Zuzana Marešová.

Dalších 90 listnatých stromů sázelo spolu s ním podél polní cesty několik stovek dalších zájemců. Nová alej symbolicky na dohled od hory Říp je již pátou Alejí svobody v řadě. Tradici putovních výsadeb založila Nadace Partnerství jako součást oslav sta let Československa v roce 2018 právě pod Řípem. Jedná se o každoroční vyvrcholení celorepublikové výsadbové iniciativy Sázíme budoucnost.

Na závěr netradičních oslav samostatné republiky zazpíval sbor dětí z židovských Lauderových škol v Praze, nové aleji a odhalenému slavnostnímu kameni požehnal rabín David Maxa a na závěr účastníci v doprovodu Ivany Pelichovské společně zazpívali českou hymnu.

Citace:

Odkaz statečného činu mého otce je v kontextu ruské agrese na Ukrajině nanejvýš aktuální pro celou Evropu i svět,“ sdělil Nick Winton.

V letošním roce jsme ve spolupráci s Rotary zasvětili tradiční Alej svobody památce Sira Nicholase Wintona. Tento den nám připomíná spoluodpovědnost každého z nás za naši svobodu, solidaritu s postiženými válkou ale i za stav naší krajiny a domova,“ okomentoval Miroslav Kundrata, strategický ředitel Nadace Partnerství.

Jsem rád, že si tento neobyčejný čin připomínáme právě formou aleje, která je tradičním prvkem české krajiny, a navíc mnoha způsoby přispívá ke kvalitě našeho životního prostředí. Je to skvělý nápad a měli bychom je sázet co nejvíce. Sir Nicholas Winton byl výjimečný člověk. Rychle pochopil, co se děje, udělal vše, co bylo v jeho silách, a přitom zůstal neobyčejně skromný. Vždycky proto budeme potřebovat nové Wintony. Lidi, kteří ve správný čas udělají to, co je potřeba. Také proto odkaz Sira Nicholase Wintona musíme uchovat,“ zdůraznil premiér Petr Fiala.

Záchrana 669 československých dětí Nicholasem Wintonem před více než 80 lety je pro nás stále živá inspirace. Věřili jsme, že se v Evropě nikdy nic podobného nebude opakovat. Letos jsme poznali, že lidé jako Nicholas Winton jsou mezi námi stále potřeba a jsem hrdý na to, že se při záchraně tisícovek matek a dětí z válkou zkoušené Ukrajiny našli i mezi mými kolegyněmi a kolegy z Českých drah,“ řekl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Pražské hlavní nádraží už navždy zůstane spojeno s odvážnými činy Nicholase Wintona a i pro budoucí generace přetrvá jako symbol dlouho utajovaného hrdinství, které zachránilo stovky dětí. Socha na 1. nástupišti bude vždy tichou připomínkou lidskosti pro nás všechny,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic, která provozuje pražské hlavní nádraží.

Více o Alejích svobody na www.alejsvobody.cz

Nadace Partnerství děkuje všem partnerům této nové aleje: Petru Sísovi, který se výsadby nemohl osobně zúčastnit, za převzetí patronátu; organizaci Rotary Club Prague International, Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí, společnosti Škoda auto, společnosti Starbucks, společnosti Unilever, společnosti CETIN, Národní rozvojové bance, společnosti ČD Telematika, Britské obchodní komoře, Česko-izraelské smíšené obchodní komoře, společnosti Excon, společnosti Arboeko, národnímu dopravci České dráhy, společnosti Ondrášovka a organizaci Post Bellum. A také všem našim partnerům a individuálním dárcům, bez kterých bychom dnes neměli co sázet. Za odborný dohled nad výsadbou děkujeme Mendelově univerzitě v Brně a České zemědělské univerzitě v Praze a nezávislým odborníkům.

Kontakt: David Kopecký, media relations | david.kopecky@nap.cz | telefon: (+420) 721 468 231