Naučná stezka Markomanů Dobřichov u Peček

Stezka začíná na Dobřichovské návsi, vede ze začátku do kopce, na konci vsi už po rovině k Pičhoře a lesíku. Pičhora je významné archeologické naleziště s nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby Římské. Dělníci zde roku 1896 při těžbě štěrku a písku objevili pohřebiště Markomanů, což byl germánský kmen, který se na počátku letopočtu usadil na území dnešního Česka, pod vedením vůdce Marobuda zde vybudovali mocnou říši.

 

 

Stezka měří 1,3 km (lze udělat 2 km okruh). Není bezbariérová (týká se však jen schodů pod kostelem, které je možno objet po silnici). Na 8 informačních panelech se dozvíme o archeologických nálezech, o náboženském životě Markomanů, o významu pohřebišť, obětišť, svatyní a kultů, o zemědělství, o způsobu bydlení Germánů, o historii obce a o dějinách kostela Nejsvětější Trojice, o geologii okolí a o PP Sládkova stráň.

Na Pičhoře si prohlédneme kopii germánské svatyně a spalovací hranice, dřevěnou sochu markomanského válečníka, kopii žárového hrobu. Rozhlédneme se po kraji z vyhlídkové plošiny/ Pečky část Polabí a za dobrého počasi jsou vidět i Krkonoše/ Když se vrátíme na rozcestník a pokračujeme doprava dojdeme z kopce k germánské chatě, kde se pasou koně a za plotem žijí ještě další zvířata. Pak můžeme pokračovat pod kopcem doprava po neznačené cestě a vrátíme se zpět na náves. Snad jen podotknout že Dobřichovicemi protéká potok Výrovka a podél vede kdysi slavná formanská cesta Lipská stezka

zdroj: Ven každý den