BILANČNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2022

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Zlín / Zlínský kraj, 15. 12. 2022

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. je zřízena Zlínským krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu a koordinaci aktivit cestovního ruchu v regionu. V roce 2022 dosáhla viditelných úspěchů. Tím ale její práce nekončí.

„Poděkování patří Centrále cestovního ruchu Východní Moravy a destinačním společnostem, jejichž spolupráci považuji za klíčovou. Základem pro rozvoj cestovního ruchu je vzájemná spolupráce, koordinace aktivit
a otevřená komunikace,“
říká náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, do jehož kompetencí cestovní ruch patří.

V prvních třech kvartálech tohoto roku se dostává výkon cestovního ruchu téměř na úroveň roku 2019. Zároveň však téměř od poloviny roku nabývají na intenzitě informace o inflaci, výrazném zdražování elektrické energie a plynu, což bohužel významně zasáhne nejen provozovatele služeb, ale také jistě ovlivní rozhodování turistů.“ uvádí ředitelka CCRVM Zuzana Vojtová, ale dodává: „Velký propad zaznamenáváme v kategorii hostů ze zahraničí. Nadále se proto chceme věnovat nejen domácím, ale také např. slovenským turistům. Velký potenciál vidíme také v Polsku. “ Podrobněji v příloze 1.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (dále jen Centrála) v roce 2022 pokračovala v komunikaci Východní Moravy, turistické destinaci Zlínského kraje, coby vhodného místa pro několikadenní pobyt. V claimu Východní Morava – Opravdová dovolená je obsažen záměr o prezentaci Zlínského kraje nejen jako množiny cílů pro jednodenní výlety, ale především jako dovolenkové destinace. Jaké prostředky Centrála pro dosažení svých cílů v roce 2022 používala? Především je nutno říct, že věnuje ve své činnosti velkou pozornost rozvoji destinačního managementu ve Zlínském kraji. Ředitelka i pracovníci se účastní jednání oblastních DMO, seminářů pro jejich partnery a členy, organizují společná pracovní setkání. Společně projednávají připravované aktivity, výstupy v médiích, plánují společné prezentace. Společně iniciují činnosti směřující
k rozvoji cestovního ruchu v regionu. Cílem Centrály je vybudovat Východní Moravu jako dovolenkovou
– pobytovou destinaci.


V polovině minulého roku se podařilo vysoutěžit dodavatele webového portálu www.vychodni-morava.cz. Centrála se věnovala především stavbě struktury webu s cílem vytvořit portál jednoduchý a intuitivní, v němž se návštěvníci snadno zorientují. V průběhu roku je postupně doplňován obsah, zpřesňován kalendář turisticky významných akcí, nabídky výletů, a především jsou rozvíjeny jazykové mutace. Portál nabízí základní informace o regionu, základní témata. Pro detailní informace web přesměruje návštěvníky na webové prezentace oblastních organizací.

Není cílem za každou cenu návštěvníka stránek udržet na našem portále, ale naopak, umožnit mu co nejsnazší cestu k detailním a aktuálním informacím,“ dodává ředitelka Centrály Z. Vojtová. Velkou pozornost věnuje podle ní Centrála také komunikaci na sociálních sítích.


Z dalších významných aktivit můžeme zmínit více než 10 press tripů, influencer trip, fam trip, outdoorovou kampaň v okolních moravských krajích, které Centrála realizovala ve spolupráci s oblastními DMO
a CzechTourismem. Po Zlínském kraji Centrála provedla nejen novináře a odborníky na cestovní ruch z našich sousedních států – Rakouska, Polska, Slovenska, ale rovněž například z Norska, Španělska, a dokonce také novináře jihoamerické. Centrála prezentovala turistický potenciál regionu na 8 veletrzích a dalších eventech, obnovila a posílila spolupráci s médii. Podrobněji v příloze 2.

V průběhu roku 2022 Centrála realizovala hned tři projekty. Projekt Východní Morava – opravdová dovolená v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, a dva projekty podpořené v rámci FMP INTERREG SK-CZ. Jeden se zaměřením na rozvoj cykloturistiky, druhý na udržitelný cestovní ruch.

Projekt Východní Morava – opravdová dovolená přinesl zajímavé výsledky v oblasti šetření chování domácího návštěvníka, sadu nových špičkových fotografií uplatněných v komunikační kampani,
a v neposlední řadě kolekci propagačních materiálů ve čtyřech jazycích, které jsou určeny pro turisty, a právě nyní jsou distribuovány do turistických informačních center v regionu. Tematicky jsou propagační materiály rozděleny do 6 oblastí:

  • Relax, wellness, lázně
  • Kulturní zážitky a akce
  • Tradice a folklor
  • Aktivně v zimě
  • Pestrá paleta zážitků
  • Lidové tradice a folklor

Součástí projektu bylo také šetření turistické nabídky pro pohybově hendikepované dodané Tomášem Helískem, fotografem a cestovatelem z Olomouce, který provedl analýzu dostupnosti cílů cestovního ruchu Východní Moravy z hlediska vozíčkáře. Spolupráce s ním vyústila ve snahu o začlenění informací do webu www.vozejkmap.cz. Příklad výsledků šetření v příloze 3.


Hlavním přínosem přeshraničního projektu zaměřeného na rozvoj cykloturistiky bylo popsání nových tras
ve Zlínském i Trenčínském kraji, jejich zpřístupnění v kampani i na webu, a rovněž nový propagační materiál s názvem Cyklotrasy po Východní Moravě a Trenčínském kraji.


Dlouhodobě významným je přeshraniční projekt zaměřený na udržitelný cestovní ruch. Ten řeší navození souladu mezi potřebami turistů a poskytovatelů služeb na stran jedné, a rozvojem území včetně spokojenosti rezidentů na straně druhé. V analýze opírající se o šetření názorů rezidentů Centrála vedle sebe postavila dva regiony Východní Moravy, které nejsou v cestovním ruchu vyvinuty na stejné úrovni. Vyhledávané Vsetínské Beskydy a Javorníky jako rozvinutější region, a proti jim teprve pomalu objevované Bílé Karpaty. Z analýz učiněných na základě výsledků šetření mezi rezidenty jasně vyplynuly potřeby obou regionů, ale rovněž univerzální doporučující materiál, který se stal základem Centrálou vytvořeného Manuálu udržitelného cestovního ruchu. Ten byl představen sérií workshopů a odbornou konferencí.

Centrála také obnovila tvorbu aktivní nabídky v oblasti MICE – firemní turistiky. Zintenzívnila své zapojení v celostátní pracovní skupině pro tuto oblast cestovního ruchu, která má zejména u akcí do 50 osob
ve Zlínském kraji značný potenciál, a to zejména v oblastech Valašsko: Vsetínské Beskydy – Javorníky, Luhačovicko, Zlín, ale i jinde.

Jak byla Centrála v roce 2022 v naplňování svých cílů úspěšná? V březnu 2022 absolvovala ecertifikaci, v rámci níž získala 99 bodů z možných 100 a na základě dobrých výsledků získala certifikát na tři roky. Rovněž oblastní destinační managementy obhájily své certifikace.


K dalším úspěchům patří také čtyři ocenění, která si Centrála přivezla z veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2022 v Praze. Získala Velkou cenu za nejlepší ucelenou marketingovou kampaň a projekt Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje obdržela speciální cenu COT Group v kategorii nejlepší udržitelný projekt. Další dvě ceny získal Zlínský kraj v anketě Kraj mého srdce, a to v kategoriích KAM do lázní a wellness a KAM za folklorem a tradicemi.

Příloha 1

Statistiky návštěvnosti za 1.-3. Q

V tomto čase disponujeme se statistickými údaji za 1. Q – 3. Q 2022. Tyto porovnáváme opět s rokem (1. Q – 3. Q) 2019, tedy s obdobím před covidem.

Ve Zlínském kraji se v 1.-3. kvartále 2022 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytoval téměř stejný počet hostů jako v roce 2019. Velký úbytek jsme zaznamenali u zahraničních hostů, až o 22 %.

HOSTÉ, SROVNÁNÍ LET 2019 A 2022 CELKEM:

ZLÍNSKÝ KRAJ – HOSTÉ 2019 a 2022
1., 2., 3. kvartálcelkemNerezidentiRezidenti
2019651 200102 249548 951
2022642 543 / -1 %79 893 / – 22 %562 650 / +2,5 %

Příloha 2

Veletrhy, prezentace, workshopy, konference

Některé z veletrhů se uskutečnily, ale i v letošním roce byly některé zrušeny nebo přesunuty na náhradní termín.

Domácí veletrhy:

18. – 20. 3. Holiday World Praha

25. – 27. 3. For Bikes Praha

11. – 12. 3. Dovolená Ostrava 

20. – 23. 10. GO a Regiontour (společně s MSK a OK)

Zahraniční veletrhy:

2. – 3. 4. Argus Bike Festival Vídeň (expozice CzechTourism)

7. – 8. 4. Zabrze Polsko

18. – 20. 3. Glob Katowice Polsko

28. 4. – 1. 5. ITF Slovakiatour Bratislava (společně s MSK)

17. – 20. 3. Ferien-Messe Vídeň – zrušeno

16. – 20. 2. F.R.E.E. Mnichov – zrušeno

Prezentace:

19. 2. Snow Day Kohútka

29.5. Zlín Film Festival

15.6. Senior Cup Luhačovice

26.8. Barum Czech Rally 2022

1.10. Den Zlínského kraje

Workshopy a konference:

25.10. Workshopy Udržitelné a společensky odpovědné regiony – Strání, Bojkovice

26.10. Workshop Udržitelné a společensky odpovědné regiony – Kohútka

3.11. Workshop Udržitelné a společensky odpovědné regiony – Zlín, 14|15 BI

9.11. Konference Udržitelné a společensky odpovědné regiony – Zlín OD

Příloha 3

Příklady bezproblémových – tedy dobře přístupných cílů:

Uvádíme zde příklad cílů ve Zlínském kraji, které byly v šetření provedeném panem Tomášem Helískem zařazeny do kategorie A.

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU.

Lokace přístupné pro vozíčkáře i bez doprovodu. Na elektrickém či mechanickém vozíku, těžším fyzickým handicapem.

3.1 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

parkování – hned u budovy parkování ZP.

terén – venku dlažba, nájezdy na chodníky v pořádku.

bariéry – relativně těžké, velké přechodové dveře, výtahy ok. Dostatek místa mezi expozicemi.

BB WC – bezbariérové WC dole i nahoře – brano!!! Doporučení odstranit.

možnost občerstvení – nedaleké kavárny, bezbariérové, zahrádky. Kavárna Jedním tahem – BB přístup a částečně BB wc.

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU.

3.2 budova 21 – výtah a terasa, Zlín

parkování – hned u budovy parkování pro ZP.

terén – venku dlažba, nájezdy na chodníky v pořádku.

bariéry – vstupní dveře, turnikety i dveře, chodby dostatečně široké no oba vozíky. Dostatek prostorných výtahů. Vchod na terasu – jeden práh, mohutné dveře.

Expozice plně bezbariérové.

BB WC – bezbariérové WC dole i nahore. dole brano. Doporučení odstranit.

Možnost občerstvení – terasa i kavárna bezbariérová.

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU.

3.3 Památník Tomáše Bati, Zlín

parkování – po domluvě předem s památníkem lze parkovat přímo u něj.

terén – nerovný, trochu větší nájezd na chodník.

bariéry – dostupné pouze přízemí.

BB WC – ano, v info pointu.

možnost občerstvení – nedaleko Kafec Zlínský

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU. (pouze přízemí)

6.1 Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Hlavní budova

parkování – poblíž kinu Hvězda veřejné parkoviště.

terén – dlažba, kočičí hlavy, na občasné praskliny v chodníku. Lepší projet parkem.

bariéry – vše v pořádku, nájezdy OK, výtah – relativně malý, ale v normě i pro el. vozík. Mezi expozicemi široké dveře, dostatek prostoru.

Do expozic práh, nájezd ok.

BB WC – ano, ale nízké wc!

možnost občerstvení – ano, Hotel a restaurace U hejtmana.

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU.

6.2 Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Galerie

parkování – ano, ale ne místa pro vozíčkáře.

terén – kočičí hlavy, velká dlažba.

bariéry – nerovnosti, vyšší prah při vstupu + mají externí nájezdy – lepší pomoc. Doporučení – delší nájezdy. Výtah ok. V jedné části expozice jeden schod.

BB WC – ne.

možnost občerstvení – restaurace hotelu Maxi.

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU.

8.1 Zámek Kinských – muzejní expozice, Valašské Meziříčí

parkování – u zámku místa pro vozíčkáře.

terén – v pořádku, nájezd na chodník, občasná nerovnost.

bariéry – v parku zpevněný štěrk + kameny, přístupné letní kino. Zámek expozice 100% přístupné. Lehce úzké dveře v rámci pokladny – v normě. Velké, těžké dveře – potřeba pomoct při východu.

Výtah

BB WC – ano. Chybí madlo na dveřích – doporučení dodělat pokud lze. Záchod je nízko.

možnost občerstvení – ano, muzejní kavárna.

přístupnost památek interiérů – 100%

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU.

8.2 Zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

parkování – ano, nedaleko dostatek parkovacích míst. ideálně zaparkovat co nejblíže skrze terén.

terén – dlažba, kočičí hlavy, drobné nerovnosti.

bariéry – dvojité prahy, kočičí hlavy. Výtah ok.

BB WC – ano.

možnost občerstvení – kavárna v zámku.

přístupnost památek interiérů – částečně.

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU.

8.3 Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

parkování – ano, nedaleko dostatek parkovacích míst. ideál parkovat od zámku.

terén – kočičí hlavy, drobné nerovnosti.

bariéry – ne.

BB WC – ano

možnost občerstvení – ano, kavárna v zámku

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU.

9.2 Trezor přírody, Horní Lideč

parkování – ano, velké parkoviště.

terén – rovina

bariéry – přístupné pouze přízemí. BB řešení se bude řešit.

BB WC – ano.

možnost občerstvení – ne

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU. (pouze přízemí)

9.3 Moderní kostel sv. Václava se zvonicí Horní Lideč

parkování – ano, u IC.

terén – dlažba

bariéry – trochu prudší nájezd, ale v normě.

BB WC – ne.

VÝSLEDEK – A – PŘÍSTUPNÉ – I BEZ DOPROVODU.