Botanická zahrada v Troji otevřela laboratorní učebnu pro školy a připravuje nové vzdělávací programy

Botanická zahrada hl. m. Prahy se začátkem nového školního roku otevřela novou laboratorní učebnu pro základní a střední školy. Školní třídy mohou využít učebnu v rámci výuky přírodovědných předmětů. Programy mají podnítit v dětech zájem o skrytý mikrosvět, naučit je základní manipulaci s mikroskopem a laboratorní technikou a vzbudit v nich zájem o bádání. Laboratoř disponuje nadstandardním vybavením a byla zřízena za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Programy pro školní skupiny podporuje i generální partner trojské botanické zahrady, značka Hyundai. Součástí vzdělávacích aktivit zahrady jsou též přednášky, další programy a komentované prohlídky přizpůsobené školním vzdělávacím plánům.

Otevírací doba:

Venkovní expozice: denně včetně svátků
9.00–19.00

Skleník Fata Morgana:
út–ne
9.00–19.00

Vinotéka sv. Kláry:
po–ne
10.00–19.30

Důležitým úkolem botanické zahrady je kromě představení vzácných a zajímavých rostlin z celého světa, sbírkotvorné činnosti a záchrany rostlinného bohatství také vzdělávání. Cílem našeho vzdělávacího oddělení je posílit povědomí o botanice a ochraně životního prostředí a zvýšit zájem o přírodu jako takovou, a to již u těch nejmladších. Naše laboratorní učebna je místem, kde si žáci, nejen pražských škol, mohou vyzkoušet bádání za pomoci špičkové techniky, v bezprostředním kontaktu s přírodou a za podpory odborníků v oblasti botaniky a přírodních věd. Žákům a studentům ukážeme, že práce s mikroskopem rozhodně není nuda, ale ani náročná disciplína,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Vzdělávání generací, které v budoucnu převezmou pomyslnou štafetu ochrany životního prostředí, vnímáme jako klíčovou součást našeho partnerství s Botanickou zahradou hl. m. Prahy. Jsem přesvědčený, že projekt školní laboratorní učebny má potenciál vzbudit u žáků zájem o zkoumání flóry i fauny, a to navíc zábavnou a originální formou. Botanické zahradě za tento chvályhodný počin děkujeme. Těší nás rozvoj dalších vzdělávacích programů, zejména v oblasti ekologie a udržitelnosti a rádi tyto aktivity opět podpoříme,“ uvádí Martin Saitz, generální ředitel společnosti Hyundai Motor Czech.

Příroda na vlastní oči

Programy v laboratorní učebně botanické zahrady jsou vhodné pro žáky základních a středních škol. V rámci programů se naučí pracovat s mikroskopickou technikou, seznámí se s vnitřní částí těla rostlin a jejich cévním systémem, mohou prozkoumat detaily jehličí, pokožky rostlin, motýlích křídel nebo se zaměřit na proces fotosyntézy. Během programů se třída dělí na dvě skupiny. Jedna ze skupin absolvuje samoobslužný program přímo ve skleníku Fata Morgana, který je zaměřen na podporu vnímání detailů ve světě rostlin, samostatnou i skupinovou práci a možnosti využití jednotlivých rostlin. Druhá skupina pak absolvuje program v laboratorní učebně pod vedením zkušeného lektora.

V laboratorní učebně mohou učitelé a žáci využívat mikroskopickou techniku, která je na vyšší úrovni než standardní školní vybavení. Kromě špičkových mikroskopů a projekční techniky jim bude k dispozici i stereoskopický mikroskop s kamerou nebo senzory pro měření CO2, O2, pH, teploty.

Díky podpoře generálního partnera Hyundai je možné laboratorní program pro školy nabídnout se zvýhodněnou cenou 90 Kč na žáka. Průvodce botanické zahrady pro školní skupinu je v ceně.

Vzdělávací programy pro školy

Součástí vzdělávacích aktivit botanické zahrady jsou i další výukové programy pro mateřské, základní, střední školy i zájmové skupiny. Probíhají ve venkovních expozicích, ve skleníku Fata Morgana i v lesním areálu, který obklopuje expozice zahrady. Programy v závislosti na tématu trvají 60, 90 nebo 135 minut a jsou přizpůsobené svojí náročností a obsahem věku dětí. Jsou zaměřené zejména na botaniku, ekologii a ochranu životního prostředí. Žáci tak mohou absolvovat cestu kolem světa za 225 metrů, prozkoumat podnebné pásy Země, přivonět k bylinkám z babiččiny zahrádky nebo se seznámit s rafinovanou krásou křehkých motýlů.

Pro novou sezónu 2023 připravuje botanická zahrada další vzdělávací projekty pro školní skupiny. Ve venkovním areálu vznikne interaktivní expozice Zahrada mEDU, kde si žáci mateřských a základních škol budou moci vyzkoušet pěstitelství v praxi, prozkoumat, co je skryto v kompostu, nebo pozorovat jednotlivé typy kořenových systémů rostlin v „kořenáriu“. Zahrada mEDU volně navazuje na expozici Medonosných rostlin a včel. Od roku 2023 zde bude možné využít i programy zaměřené zejména na význam hmyzu pro krajinu. Tyto programy školákům nabídnou možnost sestavit si vlastní hmyzí domek či nahlédnout do úlu včely medonosné.

Sledujte dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube).

Novinky a další informace najdete také na
www.botanicka.cz

Generálním partnerem Botanické zahrady hl. m. Prahy je Hyundai Motor Czech.

Akce Botanické zahrady hl. m. Prahy 2022

1. 10.

Burza afrických fialek

První říjnový den se v botanické zahradě uskuteční burza afrických fialek. Akce proběhne v pěstebním zázemí u skleníku Fata Morgana a koná se ve spolupráci se Specializovanou základní organizací Českého zahrádkářského svazu SAINTPAULIA. Burza s výstavou výpěstků členů klubu bude otevřena od 10 do 15 hodin. K prodeji budou mladé rostliny a listy rodu Saintpaulia a příbuzných rodů čeledi podpětovitých a přebytky botanické zahrady.

14.–30. 10.

Výstava dýní a dýňových aranžmá

Na podzim už tradičně zaplní část areálu botanické zahrady dýně a nejrůznější dýňová aranžmá. S dýněmi si můžete v botanické zahradě zahrát i šachy nebo piškvorky a v letošním roce budou na výstavě opět k vidění též obří dýně. Součástí přehlídky dýní je rovněž program pro děti – Podzimní dílničky se uskuteční o víkend 15. a 16. října, Dýňové hrátky jsou připravené na víkend 22. a 23. října a celou výstavu uzavře v neděli 30. října tradiční Halloween s lampionovým průvodem.

4. 11. – 16. 12.

Džungle, která nespí

Na konec sezóny botanická zahrada opět připravuje oblíbené večerní komentované procházky setmělými prostory skleníku Fata Morgana, nazvané Džungle, která nespí. Noční návštěva expozice poskytuje zcela jiný zážitek než návštěva ve dne. Některé druhy rostlin rozkvétají právě za tmy a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek. Na prohlídku setmělou džunglí se zájemci mohou vydat od 4. listopadu.

Podrobné informace o akcích Botanické zahrady Praha najdete na

https://www.botanicka.cz/clanky/akce/prehled-nasich-akci

Pro více informací prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Bičíková

tisková mluvčí

e-mail: michaela.bicikova@botanicka.cz, mobil: 605 396 036

Darina Miklovičová

PR manažerka pro externí komunikaci, spoluautorka projektu Kořeny osobností

e-mail: darina.miklovicova@gmail.com, mobil: 602 200 445