Broumov v soutěži o titul Evropské hlavní město kultury 2028 zabodoval výzvou ke kulturní pouti

BROUMOV, 1. prosince 2022 Broumov, historicky nejmenší kandidát na titul Evropské hlavní město kultury, získal místo ve finále prestižní soutěže díky myšlence Kreativního poutnictví. Jde o výzvu ke kulturní pouti každého z nás, jejímž cílem je společně řešit palčivá témata dnešní Evropy. Vyplývá to z hodnocení, které zveřejnila mezinárodní porota. Ta ocenila také propojení s Královéhradeckým krajem i blízkým Polskem. O tom, zda titul získá Broumov, nebo České Budějovice, bude jasno v červnu 2023.

Do soutěže jsme vstupovali sice jako nejmenší kandidát, ale zato s obrovskou naléhavostí toho, co prožívají další evropská malá města, regiony i odlehlé a venkovské oblasti. Naše chápání kultury je široké, jeho součástí je například vztah mezi kulturou a krajinou, téma zádrže vody, nových způsobů pomalého a udržitelného turismu nebo vytváření bezpečného prostoru pro tvorbu. Máme velkou radost, že můžeme být zdrojem zkoumání a objevování pro podobná místa po celé Evropě,“ komentuje Marie Silondi, koordinátorka kandidatury Broumov 2028.

Hodnocení ukazuje, že velikost města není rozhodující, Broumov v prvním kole uspěl, i když jeho soupeři byla tři krajská města Brno, Liberec a České Budějovice. Podle čeho se tedy vyhodnocuje, kdo postoupí do finále?

Přihlášku města hodnotí porota složená z 10 zahraničních odborníků v oblasti kultury, Evropských hlavních měst kultury a kreativních odvětví a dvou národních odborníků vybraných ministerstvem kultury dané země. Ti posuzují, jak kandidatura naplňuje dlouhodobou strategii města, její kulturní a umělecký obsah, plán zapojení různých skupin obyvatel i dalších Evropanů, management i celkovou schopnost projekt zrealizovat. Velmi důležité je zapojení zahraničních umělců a organizací i to, jaká témata chce dané místo s titulem Evropského hlavního města kultury otevírat.

Na broumovské přihlášce porota ocenila unikátní program, který vytváří rovnováhu mezi dědictvím a novými přístupy a propojuje kulturu, krajinu a přírodní bohatství. Vyzdvihováno bylo zapojení veřejnosti, kulturních organizací i jednotlivců do tvorby programu i kulturní strategie města. Broumov je po Hradci Králové druhým městem v kraji, které tento dokument vypracovalo, a může tak být velkou inspirací pro další menší města a regiony. Pozitivně byla hodnocena úzká spolupráce s Královéhradeckým krajem, propojení s polskými sousedy a také plán sledování a vyhodnocování celého projektu.

Těší mě, že porota ocenila zapojení a silnou podporu Královéhradeckého kraje do kandidatury Broumova. Do tohoto regionu investujeme nemalé prostředky v souvislosti s dopravní infrastrukturou, sociální oblastí, zdravotnictvím, cestovním ruchem a kulturou, která je taktéž významnou součástí našich životů. Následná jednání o další partnerské, finanční a organizační podpoře povedeme tak, abychom přispěli k naplnění významu Broumova jako Evropského hlavního města kultury 2028,” dodává hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Celou podobu hodnocení najdete na webu Evropské komise.

Do finále soutěže, kde se na konci června 2023 potká Broumov s Českými Budějovicemi, musí města do přípravy programu zapojit další organizace, umělce a odborníky z různých částí Evropy. Dále také rozpracovat projekty, komunikaci a propojení v digitálním prostředí a vytvořit detailnější plán zajištění kapacit pro realizaci, dopravu a přístupnost v širším česko-polském regionu. V květnu představí města vypracované přihlášky a budou se připravovat na osobní návštěvu porotců v obou městech.

Jak můžete pomoci i vy? Nebojte se odpovídat na různé výzvy, přihlásit se jako dobrovolník/dobrovolnice, sdílet své nápady, říct o tom, co se děje, kolegovi v práci nebo sledovat Facebook, Instagram a web Broumov 2028.

zdroj: foto Winter,Hejzlar

PR, press service:

Jitka Smolíková

jitka.smolikova@broumov2028.cz, +420 732 646 094

Najdete nás na:

FB / Broumov2028

IG / broumov_2028 #broumov2028

LI / Broumov 2028

W / broumov2028.cz