Cyrilometodějská stezka v roce 2022

Je to už více než deset let, kdy se ve Zlínském kraji zrodila myšlenka vyznačit stezku sv. Cyrila
a Metoděje, která přivádí návštěvníky regionu na poutní místa, archeologická naleziště a další turistické cíle spojené s dědictvím Velké Moravy a sv. Cyrila a Metoděje.

V dubnu 2021 získala Cyrilometodějská stezka certifikát Kulturní stezka Rady Evropy,
a již dávno přesáhla svým významem hranice regionu. Zapsala se tak do historie nyní již 48 certifikovaných
kulturních stezek jako první stezka zaměřená na slovanské kulturní dědictví,
a také jako první se sídlem v České republice.
Certifikát byl představitelům mezinárodního sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) předán 17. května 2022 na mezinárodní konferenci ve Zlíně. Postupně jsou rozvíjeny vztahy a společné aktivity jak směrem k Římu, tak směrem k Řecku, k území bývalé Byzantské říše. Přirozeným centrem značených dálkových tras Cyrilometodějské stezky v našem kraji i celé zemi se stal Velehrad
a jeho okolí, jádrová oblast cyrilometodějského odkazu ve Zlínském kraji.

Rok 2022 přinesl hned několik dalších, velmi významných událostí:

Hvězdicová síť pěších cyrilometodějských tras využívající trasy KČT je v České republice již téměř dokončena a čítá přibližně 1000 km (viz obr.). V letošním roce se podařilo vyznačit tzv. Arcibiskupskou trasu Velehrad – Kroměříž – Svatý Kopeček u Olomouce. V příštím roce se má dokončit prodloužení této trasy až do Opavy, čímž bude základní síť pěších tras v ČR dokončena. Značení je provázáno s mapovým portálem Mapy.cz.
Na Slovensku je v současnosti vyznačeno ve spolupráci s KST celkem asi 450 cyrilometodějských tras, z toho 330 km pěších a 120 km cyklotras. Nacházejí se v Bratislavském, Trnavském, Trenčínském a Nitranském kraji.

Ve spolupráci s Petrem Hirschem a dalším členy a partnery bylo uspořádáno pilotní pěší putování Velehrad – Nitra pro veřejnost se zakončením na Cyrilometodských a Pribinových slavnostech v Nitře. Na základě této akce budou vyznačeny v příštím roce chybějící úseky stezky v Trenčínském a Nitranském kraji.


V září 2022 bylo otevřeno Cyrilometodějské centrum jako součást Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde má Cyrilometodějská stezka první stálou veřejnou prezentaci v rámci expozice Příběh Konstantina a Metoděje.

Cyrilometodějská stezka byla v říjnu 2022 představena na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku. 18. října se uskutečnilo slavnostní otevření výstavy, kterou zahájila europoslankyně Martina Dlabajová. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš společně
se svým náměstkem Lubomírem Traubem představili význam odkazu sv. Cyrila a Metoděje pro současnou Evropu a také činnost sdružení EKSCM.

Ještě v tomtéž měsíci – říjnu 2022 získala Stezka ve slovinské Lublani ceny na mezinárodní soutěži BIG SEE v oblasti designu cestovního ruchu v kategorii Kreativní příběh a identita jako zážitek.

V listopadu 2022 byla uzavřena memoranda s významnými partnery v Itálii – bazilikami
sv. Praxedy a sv. Klimenta v Římě, Evropskou asociací Via Francigena a partnerským subjektem sdružujícím město Aquileia a dvě tamní nadace.

Čtyři moravské kraje – Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský se spojily
a podpořily vznik 4 venkovních výstav o Cyrilometodějské stezce
obsahově přizpůsobených jednotlivým regionům.

Sdružení EKSCM realizuje jednoletý (4/2022–3/2022) přeshraniční projekt „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“ podpořený Fondem malých projektů programu Interreg V-A SK-CZ zaměřený na zatraktivnění školní i mimoškolní výuky o odkazu Velké Moravy a intenzivnější spolupráci s mladou generací a současnými umělci, kteří se ve své tvorbě cyrilometodějskému odkazu soustavně věnují. Tématem aktivit je podpora znalostí a tvůrčí práce s hlaholicí, prvním písmem vytvořeným Konstantinem-Cyrilem pro zápis slovanského jazyka. Díky projektu se již uskutečnily dvě studijní cesty (na Slovácko a na Slovensko) a dva tvůrčí workshopy na základních školách (Boršice, Terchová) za účasti současných umělců – sochaře Daniela I. Trubače a keramika Karla Žíly (ČR) a výtvarníka Jozefa Vydrnáka a sochaře Milana Opalky (SK).

Hvězdicová síť značených pěších tras Cyrilometodějské stezky v ČR čítá asi 1000 km.

Další informace:

Ing. Martina Janochová, info@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674

www.cyril-methodius.cz www.putujmebezhranic.cz


„Pečujeme o odkaz Cyrila a Metoděje: hlaholice žije i ve třetím tisíciletí.“