VALAŠSKÁ OBEC RATIBOŘ SE STALA VICEMISTREM EVROPY V EVROPSKÉ SOUTĚŽI OBNOVY VESNICE 2022

Mimořádný mezinárodní úspěch zaznamenala v těchto dnech obec Ratiboř na Vsetínsku, která v konkurenci 21 evropských obcí zaujala odbornou komisi složenou ze zástupců Německa, Slovinska a Rakouska při jejich návštěvě obce v polovině října. Výsledky hodnocení byly zveřejněny 14. prosince 2022. Obec Ratiboř byla do prestižní Evropské soutěže obnovy vesnice nominována ze stříbrné pozice v celostátním kole Vesnice roku 2019, která se naposled uskutečnila před kovidovou pandemií. Českou republiku reprezentovala společně s obcí Šumvald z Olomouckého kraje. Mottem letošního ročníku soutěže bylo „Stavíme mosty“. Zástupci mezinárodní komise proto vyzdvihovali ve svém hodnocení jako největší přednost Ratiboře především sounáležitost a aktivitu místních obyvatel, jejich hlubokou úctu k valašským tradicím a odvážný přístup k novým věcem a k inovacím.

Pozitivně hodnotili také dobrou spolupráci se sousedními obcemi i celým regionem. „Potěšilo nás, že naši hosté ocenili také efektivní využívání a čerpání finančních prostředků pro rozvoj obce, náš promyšlený systém odměn za úspěšné snižování množství odpadu jednotlivých domácností. Oslovil je také náš přístup k inovacím, například moderní způsob komunikace obecního úřadu a zájmových spolků s obyvateli, který naše obec vyvíjí společně se startupem Digiregion,“ doplnil starosta obce Martin Žabčík. Návštěva komise v Ratiboři se uskutečnila dne 12. října 2022. Během pěti hodin, které v obci zástupci komise strávili, jim představilo vedení Ratiboře například strategický plán obce, její vize a dlouhodobé cíle. Měli ale také možnost navštívit nejdůležitější a nejzajímavější místa a aktivity v obci. „Nechyběla ani ochutnávka tradičních místních výrobků od klobásek, uzeného, marmelád, sirupů, likérů, slivovice, koláčků, frgálů a dalších lokálních specialit. Součástí programu byly i ukázky kulturního vyžití od vystoupení cimbálové muziky nebo sboru zvoníků, který je svým vystoupením doslova uchvátil,“ upřesnil starosta Martin Žabčík, s tím, že během návštěvy panovala velmi přátelská a uvolněná atmosféra. Oficiální vyhlášení a předání ocenění je plánováno na polovinu května 2023 v Německu.