HEROIN CRYSTAL
Generace devadesátých let v GHMP

 1. 4. – 29. 8. 2022
  Galerie hlavního města Prahy
  Dům U Kamenného zvonu
  Staroměstské náměstí 13, Praha 1
  út–ne 10–20 h
  Kurátorka: Olga Malá

Jedním z důvodů vzniku výstavního projektu Heroin Crystal je neutuchající
přitažlivost a atraktivita „zlatých devadesátých“, jež, jak se zdá, nedávají odborné a
širší kulturní veřejnosti, hybatelům ani pozorovatelům uměleckého provozu spát
dodnes. Jako jejich účastnice i pamětnice proto Olga Malá iniciovala výstavu Heroin
Crystal, která mapuje aktivity Galerie hlavního města Prahy spjaté s umělci generace
devadesátých let v letech 1994–2002.
Počátek vymezeného období datuje rok 1994, kdy se uskutečnil první ročník Bienále
mladého umění Zvon ’94, a jeho závěr rok 2002, během nějž skončila dlouhodobá expozice
umělců generace devadesátých let Contemporary Collection – Czech Art in the ’90s, která
byla po dobu čtyř let umístěna v suterénu Domu U Zlatého prstenu (1998–2002). Přitom je
zřejmé, že „institucionální“ závěr období je nutno chápat jen jako pracovně zvolenou
variantu, protože spolupráce Galerie hlavního města Prahy s autory této generace nebyla
vlastně nikdy přerušena a trvá v nejrůznějších podobách dodnes. Významovou symbolickou
tečku výstavy spíše představuje ikonická instalace Mileny Dopitové Sixty something z roku
2003 (která bude v Domě U Kamenného zvonu rovněž vystavena) nebo nostalgická výstava
Restaurace U nemocnice (Staroměstská radnice, 2002) Michala Pěchoučka, autora, který
se svou tvorbou zdá být rozkročen mezi devadesátkami a další nastupující generací nultých
let.
Název výstavy Heroin Crystal inspirovala stejnojmenná instalace a fotografie Jiřího
Černického z roku 1999, která je charakteristická působivou vizualitou se zneklidňujícím
podtextem typickým pro devadesátá léta obecně.
Heroin Crystal je primárně vázán na GHMP jako instituci a nemá ambici hodnotit léta
devadesátá, nejde o přehled postihující komplexně dění těchto let. Jedná se o sbírkovou
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje
zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy.
V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-
Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.
výstavu představující díla, která byla vystavována a zakupována Galerií hlavního města
Prahy průběžně od devadesátých let až do současnosti.
Představuje tvorbu patnácti umělců, kteří byli v letech 1994–2002 účastníky výstav, jež jsme
autorsky a kurátorsky připravovali ve spolupráci s Karlem Srpem. V souhrnu to byly tři
bienále mladého umění v Domě U Kamenného zvonu (1994, 1996, 1999), samostatné
výstavy v experimentálním prostoru 2. patra Staroměstské radnice, dlouhodobá expozice
v Domě U Zlatého prstenu (1998–2002) a reprezentativní výstavy českých umělců
v zahraničí jako I semi del Futuro, Milano Europa (PAC, Palazzo del Triennale, Milano
2001), Corps et traces dans la création tchéque 1962–2002 (Musée des beaux-arts de
Nancy, 2002), 48. ročník bienále v Benátkách (Zemzoo, Veronika Bromová, 1999) a výstava
Close Echoes (Městská knihovna v Praze, Kunsthalle Krems, 1998), na níž vedle
rakouských a českých umělců vystavovali protagonisté legendární generace YBAs (Young
British Artists), kteří na tehdejší evropské umělecké scéně udávali tón.
Výstava Heroin Crystal se symbolicky vrací na „místo činu“ do Domu U Kamenného zvonu,
kde byl v roce 1994 odstartován první ročník Bienále mladého umění Zvon ’94. Její
koncepce se snaží archiválním a přitom vizuálně přitažlivým způsobem přiblížit
návštěvníkům tvorbu patnácti autorů generace devadesátých let. V expozici a v katalogu
jsou vedle děl akcentovány také dokumentární materiály jako pozvánky, katalogy a
fotografie z výstav a vernisáží nebo reakce tisku. V katalogu s texty Michala Kolečka,
Terezie Nekvindové, Jakuba Krále, Miroslava Petříčka a Olgy Malé je věnována samostatná
kapitola „Archivu“, který se v chronologickém sledu zabývá jednotlivými výstavami.
Heroin Crystal míří stejně jako památné první bienále v roce 1994 k širší veřejnosti, v jejímž
kulturním povědomí není tvorba umělců této generace možná ještě tak výrazně zapsána.
Je zde také zdůrazněna edukativním momentem; existuje již generace mladých lidí, kteří
ještě neměli příležitost vidět na vlastní oči kupříkladu legendární sci-fi instalaci Veroniky
Bromové Na hraně obzoru stejně jako řadu dalších klíčových děl té doby.
Vedle ikonických známých prací výstava představí také projekty méně známé, které mohou
přispět k ucelenějšímu obrazu o uměleckém směřování tehdejší doby. Jejich
prostřednictvím chce návštěvníkům sdělnou formou přiblížit témata, jež stála v popředí
zájmu umělců: autostylizace a performance (K. Kintera, M. Pěchouček, Kamera Skura),
identita a ženská problematika (M. Dopitová), ekologické a sociální aspekty (J. Černický),
reflexe mediální reality (Š. Šimlová, K. Vincourová), fenomén lidského těla (V. Bromová,
P. Humhal, M. Othová, M. Thelenová), sci-fi (F. Díaz, P. Svárovský) a akcentace přírody,
městské krajiny (L. Jasanský – M. Polák) i arteficiálního prostoru (J. Příhoda).
Olga Malá
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje
zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy.
V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-
Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.
Kurátorka: Olga Malá
Architektonické řešení: Dominik Lang
Grafické řešení: Anymade Studio
Mediální partneři: Art&Antiques, ArtMap, Artalk, Flash Art, A2, Artikl, Revolver Revue,
Artyčok.tv, protisedi.cz, Radio 1, Český rozhlas Radio Wave
Vstupné: 150 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 20 Kč seniorské
Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz
www.facebook.com/ghmp.cz
www.instagram.com/ghmp.cz
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje
zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy.
V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-
Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky
st 4. 5. 2022, 18 h
s Ludvíkem Hlaváčkem a Gabrielou Kotíkovou
st 8. 6. 2022, 18 h
s Pavlínou Morganovou
st 22. 6. 2022, 18 h
s kurátorkou výstavy Olgou Malou
Přednášky a debaty
st 27. 4. 2022, 18 h
GHMP a Qartal uvádí – CS klip 90. let: Dělá dobře mně i tobě
Dobová vizualita, leitmotivy a extrémy ve videoklipech z první postkomunistické dekády u nás.
Komentovanou projekci popových dokumentů doby připravili a uvádí Pavel Klusák.
st 1. 6. 2022, 18 h
Debata s Jaroslavem Spurným
Nespoutanost a paradoxy devadesátek jako cesta k hledání mantinelů svobodného a
spravedlivého státu. Jak jsem se stal novinářem v nejlepší možné době, zjistil jsem, že můžu jít
kamkoli a vše, co jsem cestou viděl, mělo úplně jiné barvy, než si kdo uměl představit. A už to
tak zůstalo.
Jaroslav Spurný je český investigativní novinář, jeden ze zakladatelů týdeníku Respekt.
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje
zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy.
V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-
Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.
EDUKAČNÍ PROGRAM
Sobotní výtvarné workshopy
V rámci edukačních aktivit vyzkoušíme množství tradičních i experimentálních technik a
postupů z mnoha oblastí. Do některých workshopů zapojíme i nová média a mobilní aplikace.
Silnými a podnětnými tématy budou identita, tělo a tělesnost, sociální a ekologická témata,
reflexe mediální reality, sci-fi, reálná a virtuální příroda i městská krajina, arteficiální prostory,
technologie a její atributy doby (spotřebiče, mobily). Po vzoru Mileny Dopitové se pokusíme
o nejrůznější fotostylizace a fotografická zachycení identity – budeme realizovat i parafráze
jejích prezentovaných děl. Podobně v souvislosti s tvorbou Veroniky Bromové budeme vytvářet
fotografické autoportréty, které upravíme prostřednictvím mobilní aplikace, což bude připomínat
její manipulované fotografie. Dokreslováním reprodukcí fotografií z cyklu Hvězdy mého těla
Pavla Humhala budeme vytvářet kresby vesmíru i fiktivních světů. Budeme se inspirovat
i tvorbou Kryštofa Kintery – formou skic a objektů z nejrůznějších nalezených a recyklovaných
materiálů budeme navrhovat nové a neznámé spotřebiče, které pak umístíme mezi tradiční
spotřebiče a zdokumentujeme je. Vytvoříme i vlastní parafrázi objektu To, který pak
zakomponujeme do zajímavých situací, kompozic a kontextů. Konstrukce Jiřího Příhody budou
východiskem pro drobné prostorové objekty vytvořené z kartónů, odřezků dřeva a překližky.
Pomocí drátků a textilu budeme vytvářet drobné sochy inspirované objektem Neprodejný od
Mileny Dopitové. Děti budou moci formou skic navrhovat kostýmy ve stylu známých šatů
Kateřiny Vincourové sestavených z malých fosforových figurek. Prostřednictvím klasické nebo
digitální kresby napodobíme tvorbu skupiny Silver a Petra Svárovského. Inspirovat se ale
budeme i ostatními prezentovanými díly dalších autorů.
so 21. 5. 2022, 13.00–18.00, Autoportrét, identita a fotostylizace, Dům U Kamenného zvonu
so 25. 6. 2022, 13.00–18.00, Atributy doby, Dům U Kamenného zvonu
Mimořádné akce:
st 13. 7. 2022, 13.00–18.00, workshop v rámci Tvořivého týdne, Dům U Kamenného zvonu
+ Valná hromada Platformy uměním – platformy pro kreativní učení, Dům U Kamenného zvonu
+ průběžně další mimořádné workshopy a vzdělávací aktivity
Galerie hlavního