Kladno bude hostit soutěž Pekař roku junior 25. ročník soutěže Pekař roku junior se letos uskuteční ve dnech 28. a 29. března 2023 v Kladně v pekařském centru firmy backaldrin, s. r. o.

Cílem akce, kterou jako generální partner podporuje obchodní řetězec Albert, je navázat na tradici předešlých ročníků a prostřednictvím přípravy a soutěžení zvyšovat odbornou úroveň a kvalifikaci mladých pekařských talentů z jednotlivých členských škol a učilišť. Soutěžící čeká příprava pšenično-žitného chleba a běžného i vícezrnného pečiva. Finalisté budou dále soutěžit s vánočkami a také s tradičními chodskými koláči. Odborná porota bude hodnotit dovednosti, manuální zručnost, nápaditost a originalitu zpracování. Na vítěze soutěže čeká titul Pekař roku 2023 junior, pohár a zejména zájem pekařských firem o šikovného řemeslníka. Soutěž Pekař roku junior se pravidelně koná pod záštitou Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Svaz studenty pekařských oborů podporuje speciálním stipendiem, vydává odborné publikace a propaguje pekařský obor jako celek. Svaz pekařů a cukrářů zároveň propojuje potravinářské školy a učiliště s pekárnami a výrobní praxí. „Pekařství je v naší zemi velmi tradiční řemeslo s bohatou historií. Uvědomujeme si, že výchova mladé generace je pro náš obor opravdu důležitá, a naším posláním je podporovat nové talenty, proto tuto soutěž pořádáme již 25 let,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Soutěž se koná s podporou generálního partnera Albert Česká republika. „Jsme rádi, že můžeme být hlavním partnerem této soutěže. Dlouhodobě spolupracujeme s odbornými školami po celém Česku ve výuce i praxi. Podporujeme pekařské řemeslo a učňovské školství, protože v našich hypermarketech provozujeme pekárny s vlastní výrobou, a navíc odebíráme pečivo od desítek regionálních českých pekáren,“ říká Václav Bozděch, manažer vlastní produkce pečiva obchodů Albert.

Tisková zpráva Praha, 20. března 2023 Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z. s. (SPaC ČR), je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru a podporuje jejich činnost. V současné době sdružuje 130 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin, služeb a potravinářských škol.

Více informací na www.svazpekaru.cz.

Pro další informace kontaktujte: Tomáš Iľko Senior PR Consultant, Double-U PR, s. r. o. E-mail: tomas.ilko@double-u.cz Tel: +420 733 529 496 www.double-u.cz