Mimořádná událost v plzeňském Domě hudby

Za mimořádnou hudební událost v závěru sezony 2021/2022 lze označit koncert nesoucí název „ZPO / Václav B. Špíral: SYMPHONY“. Jednalo se o provedení světové premiéry symfonie pětadvacetiletého plzeňského hudebníka Václava Benjamina Špírala (1996), kterou dne 21. června 2022 na pódiu plzeňského Domu hudby i sám dirigoval. Publikum ve zcela zaplněném sále jeho rozsáhlé hudební dílo odměnilo dlouhotrvajícími ovacemi ve stoje a dojatého umělce tak přimělo ke dvěma přídavkům.

Velmi emotivní, více než hodinový program, sestávající z Koncertní předehry a pětivěté Symfonie, plně akcentoval umělcovo duševní rozpoložení v průběhu těžkého životního období. Výtěžek z aukce uměleckých děl, kterou uspořádal před provedením koncertu, byl proto věnován na podporu Hospice sv. Lazara v Plzni.

V. B. Špíral již při studiu oboru skladba na plzeňské konzervatoři prokazoval výrazný talent, o čemž svědčí studijní výsledky včetně několika hudebních cen. Aktuálně se věnuje komponování, dirigování, interpretování a pedagogické činnosti. Četná je i jeho spolupráce s různými hudebníky v rámci celé ČR.

Hudební těleso nazvané Zelí-Potkan Orchestra (ZPO) vzniklo v roce 2019 na plzeňské konzervatoři (v rámci původního spolku Zelí-Potkan, založeného v r. 2016) a pod vedením V. B. Špírala dnes čítá dvě desítky hráčů. Interpretuje výhradně českou a světovou moderní hudbu, která vždy sklízí velký ohlas.

Text a foto: Eva Hubatová