Nově zvolení radní Prahy 2 už mají vymezené kompetence

Praha (18. října 2022) Nově zvolení radní městské části Prahy 2 se dnes ráno sešli na svém prvním zasedání, aby projednali rozdělení gescí mezi jednotlivé místostarosty a členy rady.

Dnes jsme na radnici Praha 2 zasedli poprvé v novém složení a přivítali jsme mezi sebou i nové kolegy. Jsem přesvědčena, že společně budeme pokračovat v nastavené koncepci rozvoje a zasadíme se o to, že Praha 2 bude nadále skvělým a bezpečným místem pro život, kde jsou zájmy našich občanů na prvním místě,“ řekla k dnešnímu zasedání nově zvolené rady starostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

V oblasti územního rozvoje budeme i v dalších letech usilovat o posílení kompetencí městské části v rozhodovacím procesu a prosazovat zájmy městské části v připravovaném Metropolitním plánu. Pokračovat budeme i v opatřeních vedoucích
ke zlepšení úrovně životního prostředí a kvality života. V oblasti péče o zeleň, čistotu
a úklid, hospodaření s odpady a energiemi, budeme dále zavádět moderní technologie a postupy, které nám pomohou lépe reagovat na klimatické změny a v konečném důsledku přinesou i významné úspory v nákladech na energie,“
dodal nově zvolený místostarosta Jan Recman.

Jako členka sociální komise jsem se v uplynulých čtyřech letech setkala s mnoha životními příběhy a lidskými osudy. O to víc jsem ráda, že se budu moci nyní přímo podílet na bytové politice a pokračovat v adresné podpoře těm nejpotřebnějším. Naším cílem tak bude nadále zajišťovat kvalitní a dostupné nájemní bydlení zejména občanům Prahy 2. Budeme proto i v příštích letech investovat do rozvoje bytového fondu městské části tak, aby nájemní byty dostály moderním standardům a mohly být nabízeny jak prostřednictvím sociální bytové politiky, tak i široké veřejnosti formou veřejných aukcí,“ uvedla nově zvolená radní Jitka Urbánková.

Praha 2 je vytížená centrální městská část. Proto považuji za důležité pokračovat v úsilí o zajištění klidné pěší, automobilové i cyklistické dopravy. Naši rezidenti se každodenně potýkají s nedostatkem parkovacích míst, a proto výstavbou parkovacího domu navýšíme jejich kapacitu a nadále budeme prosazovat změny v zónách placeného stání ve prospěch našich obyvatel. Jako jeden z prvních úkolů nás čeká vyřešit neúnosnou situaci v ulicích Prahy 2 s parkováním sdílených koloběžek. Velkou pozornost budeme také věnovat zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti, bezbariérovosti a kvality komunikací,“ uvedl nově zvolený radní Tomáš Halva.

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Příloha:

GESCE ČLENŮ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 PRO OBDOBÍ 2022–2026:

Alexandra Udženija, starostka (Společně pro Prahu 2): oblast sociální, oblast zdravotnictví

Jan Korseska, místostarosta (Společně pro Prahu 2): oblast financí, oblast správy majetku, oblast investic

Jan Recman, místostarosta (Společně pro Prahu 2): oblast životního prostředí,

oblast výstavby a územního rozvoje

Jan Kolář, místostarosta (ANO 2011): oblast informatiky, oblast „chytré město“ a oblast volnočasových aktivit

Michal Zuna, místostarosta (Společně pro Prahu 2): oblast bezpečnosti, oblast sportu

Tomáš Halva, radní (Společně pro Prahu 2): oblast dopravy, oblast podpory podnikání

Jaroslav Šolc, radní (Společně pro Prahu 2): oblast kultury

Jitka Urbánková, radní (ANO 2011): oblast bytové politiky

Jana Černochová, radní (Společně pro Prahu 2): oblast školství a mládeže