Nový spolek řeší problémy českých občanů v důsledku války

V České republice jsou stovky, možná tisíce rozličných spolků. Lékaři, v čele s profesorkou Věrou Adámkovou, na základě současné situace v Evropě právě založili nepolitický spolek Lékaři a občané proti válkám.

Nejspíš by málokterého občana naší republiky napadlo, že v této době bude žít ve stínu evropského válečných konfliktu. Přesto jsme již několik měsíců svědky válečného konfliktu na území Ukrajiny se zásadními dopady na naši republiku. Největší a nejtěžší je vždy situace pro „obyčejného občana“, kterého se nikdo na nic vlastně neptá, musí se vypořádat s denní tvrdou realitou a v podstatě nedobrovolně se stává součástí konfliktu se všemi důsledky dopadu na kvalitu jeho života.

Reportáž zde: https://www.youtube.com/watch?v=pf4RIFgYQ4I

Definice podle Světové zdravotnické organizace: Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Z této platné definice zřetelně vyplývá, že úkolem nás všech je skutečně dbát na celkovou životní úroveň, kam bezesporu nutně patří také pocit jistoty a bezpečí v každodenním životě. Jistoty, že budeme moci nakoupit, zatopit, vytvořit pro děti, pro nemocné a nemohoucí důstojné podmínky pro život v celé jeho šíři. Vojáci, kteří se zúčastnili války v Zálivu, dodnes trpí ve 20-25 % psychickým diskomfortem a různými poruchami, jak ukázal výzkum amerických odborníků.

České zdravotnictví je skutečně na vysoké úrovni, náš solidární systém zdravotního pojištění je k občanům velmi komfortní a zabezpečuje kvalitní dostupnou zdravotní péči, včetně následné péče. Na náš spolek se obrátila řada občanů s dotazy, které jsme položili hostům naší první tiskové konference, abychom získali mnohostranný pohled na různé oblasti našeho života.

Diskuze se týkala především těchto témat:

  • Jak budeme schopni zabezpečit zdravotní péči?

  • Zaplatí nemocnice předpokládané zdražení energií?

  • Jak bude dodržena legislativou zakotvena tepelná pohoda?

  • Jak budou nemocnice a sociální ústavy schopny zabezpečit stravovací režim, už nyní vypovídají někteří dodavatelé surovin smlouvy.

  • Jak bude zabezpečen provoz školních a předškolních zařízení – teplo, strava?

  • Jak zaplatí občané předpokládané zvýšení cen energií, potravin?

V diskuzi se vyjádřili: Ing. Vladimír Tošovský, MUDr. Milan Kubek, MUDr. Pavel Churan, Plk. Gšt. Ladislav Petráš, Ing. Pavel Janeček, Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc, Brig. Gen. Policie ČR v.v. JUDr. Jaroslav Zeman, PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA, Ing. Jan, Kavan, Bohumil Dufek.

Diskuzi moderovala zakladatelka Spolku Lékaři a občané proti válkám Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Zdroj: Helena Váňová Production