Ochránci přírody sbírají na Žehuňsku vzácné žaludy

Žehuňsko 30.9. 2022: Ještě zhruba tři tisíce žaludů vzácného dubu pýřitého (Quercus pubescens) chtějí během letošního podzimu nasbírat ochránci přírody sdružení v projektu LIFE SouthMoravia na evropsky významné lokalitě Žehuňsko u Kolína.

Ze sebraných žaludů následně vypěstují malé sazenice dubu, které tu v následujících letech vysadí.

Šípáky tady rostou roztroušeně na několika desítkách hektarů a jejich stáří je i několik set let.  Problém je, že se zde stromy samy neobnovují. Proto jsme přistoupili v rámci projektu LIFE ke sběru žaludů a napěstování sazenic. Ty následně v lokalitě vysadíme,“ uvádí Karel Kříž, jednatel Českého svazu ochránců přírody Vlašim, který je jedním z partnerů projektu.

Žaludy tu sbírají dva roky a zatím mají 250 sazenic. Cílem je čtyřnásobek. První sazenice se budou vysazovat v roce 2023. V následujících letech se budou sázet ty vypěstované z letošních žaludů.

Dub pýřitý, známý také jako šípák, je v České republice ze zákona chráněný druh (§3 – ohrožené druhy). Vyskytuje se v nejteplejších částech našeho území – jižní Morava, Polabí, České Středohoří. Sazenice z šípákových žaludů necháme vypěstovat odborníky z Lesnické fakulty České zemědělské univerzity a za dva až tři roky, až z nich vyrostou životaschopné sazenice, je vysadíme přímo v projektové lokalitě k podpoření a omlazení doubrav ohroženého dubu pýřitého,“ doplnil Kříž.

Doubravy na Žehuňsku jsou tvořeny jedinečnou stromovou formou dubu šípáku a přestože některé stromy jsou již staré a rozpadající se, plní značně důležitou funkci. Slouží jako biotop vzácných druhů hmyzu, například kovaříka rezavého, roháče obecného a zlatohlávka skvostného. Pod porosty dubu pak rostou vzácné orchideje jako třeba vstavač nachový či okrotice bílá.

Žaludy se sbírají se pod korunami jednotlivých dubů v místech, kde není možné zaměnit žaludy z jiného druhu dubu. „Takže vybíráme buď solitérně rostoucí stromy nebo skupiny s více kusy“, uvádí Kříž.

Projekt podpořený z programu Evropské unie LIFE realizuje Český svaz ochránců přírody ONYX se sídlem v Brně, a to již od září 2019. Projekt má v péči celkem sedm lokalit na jižní Moravě a středních Čechách a poběží až do konce roku 2025. Kromě ČSOP Vlašim jsou jeho partnery také Botanický ústav Akademie věd v Průhonicích a skautské středisko Kaprálův mlýn z Ochozu u Brna,“ dodává manažerka projektu Ivana Mariánková.

S pozdravem Pavel Pechoušek, 733 671 784

Karel Kříž (ČSOP Vlašim) – 777800458