Oslavy 28. října v Zoo Praha: Křest psů pralesních a sváteční krmení lvů

V Zoo Praha dnes primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda spolu se svou náměstkyní pro životní prostředí Janou Komrskovou pokřtili mláďata psů pralesních. V dubnu narozená štěňata těchto vzácně chovaných šelem dostala jména Flip a Dino. Odpolední program se nesl v duchu oslav Dne vzniku samostatného československého státu: Lev indický Jamvan – jakožto zvíře ze státního znaku – dostal před zraky návštěvníků speciální krmení na bungee laně. Vedle toho po celý den probíhaly u zvířat dýňové hody, které budou pokračovat i zítra.

V poslední době se setkáváme s pochybnostmi, zda je správné, že zvířata v zoo dostávají jména. Pokud je ale chápeme jako velvyslance divoké přírody, kteří ji pomáhají chránit, pak by samozřejmě jména mít měla,“ uvedl při křtinách ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Každý správný velvyslanec musí být vidět a lidé ho musí znát, jinak by jeho činnost ztrácela na smyslu. Stejně tak je snazší získat pozornost veřejnosti, když má zvíře jméno. Pomocí příběhu jednotlivce pak totiž lidem lépe vyprávíme o celém jeho druhu.“

Na slavnostním křtu promluvil v podobném duchu i primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. Pojmenovávat je podle něj lidskou přirozeností a lidé udělují jména věcem či tvorům, když si jich váží a přikládají jim důležitost. Současně popřál štěňatům Flipovi a Dinovi hodně zdraví a spokojený život.

Zoologické zahrady jsou nesmírně důležité, protože přibližují lidem a zejména mladé generaci přírodu. Je nutné, aby si i ti nejmenší uvědomili, že tady na Zemi nežijeme sami, a aby si ke zvířatům vytvořili vztah. Jedině tak můžeme usilovat o to, abychom na světě mohli žít společně a rovněž o ochranu těch druhů, které to potřebují. Zoo Praha v tomto dle mého názoru vyniká,“ řekl obecenstvu primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Svou řečí na něj navázala i náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková: „Psy pralesní chová pražská zoo od roku 1988. Ačkoliv jde o choulostivá zvířata, která mohou lidé ve světových zoologických zahradách spatřit spíš výjimečně, zde se jejich chov daří naprosto mimořádně – narozením Flipa a Dina se Zoo Praha přiblížila stovce odchovaných mláďat. Svou roli zde hraje zkušenost a já pevně věřím, že se to podaří i v případě nového domova pro lední medvědy. Díky stavbě Arktidy totiž zoo naváže i na tradici v jejich chovu a za několik let se zde s trochou štěstí setkáme na křtu malého ledního medvěda.“

Krátce před druhou hodinou odpolední se už kolem půlkruhovitého výběhu lvů řadily desítky návštěvníků. Desetikilová hovězí noha upevněná na bungee laně byla připravena a úderem celé byl do expozice vpuštěn jedenáctiletý samec lva indického Jamvan. Právě tito lvi, dříve nazýváni jako lvi perští, jsou totiž díky Přemyslovcům předobrazem lva z českého státního znaku.

Jamvan nejdřív svou netradiční kořist nedůvěřivě obcházel a očichával. Už za pár minut však v sobě nezapřel lovce, maso z lana utrhl a spokojeně hodoval, zatímco kurátor savců Pavel Brandl komentoval dění ve výběhu do mikrofonu před davem návštěvníků.

Foto 1: Slavnostní odhalení jmen psů pralesních proběhlo v pravé poledne v areálu malých amerických šelem za účasti ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka i vzácných hostů z Magistrátu hl. m. Prahy. Zleva: Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Komrsková, primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, kurátor savců Pavel Brandl a tiskový mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Foto Oliver Le Que, Zoo Praha

Foto 2: Štěňata psů pralesních dostala jména Flip a Dino a současně tak bylo oznámeno, že oba dubnové přírůstky ve smečce jsou samci. Obě jména vymysleli přímo jejich chovatelé, kteří jim na dnešek navíc přichystali maso netradičně v dýních. Foto Oliver Le Que, Zoo Praha

Předání enrichmentu lvům

Foto 3: Jedenáctiletý samec lva indického Jamvan je povahou spíš opatrný. K neobvykle podávanému krmení se proto stavil nejprve nedůvěřivě, avšak záhy přední hovězí nohu strhl a spokojeně hodoval uprostřed výběhu před desítkami návštěvníků. Oslavy 28. října v Zoo Praha se tak nesly v duchu národních symbolů. Foto Oliver Le Que, Zoo Praha