Osobní vzpomínka na paní Medu Mládkovou

Tak jako celý národ, i mě velmi zasáhla smutná zpráva o odchodu paní Medy Mládkové.

Řadu let jsem patřila k mnoha jejím příznivcům. Obdivuhodný byl šarm a životní vitalita, kterou vyzařovala i v pozdním věku. Neúnavná byla zejména při cestě za nesnadnými cíli.

O oblibě paní Medy svědčila nebývalá návštěvnost vernisáží zajímavých výstav či pravidelných koncertů, kterých se zpravidla osobně zúčastnila.

Zcela mimořádným zážitkem pak byly oslavy jejích narozenin. Na nádvoří světoznámého Musea Kampa se celý den tvořily nekonečné zástupy gratulantů a obrovské pugéty všech barev vytvářely pestrobarevný koberec. Se slovy uznání přicházeli nejen Pražané, ale i jedinci, rodiny či skupiny vážící dlouhou cestu.

Paní Meda Mládková často navštěvovala různé mimopražské události a svojí přítomností poctila mnohé významné akce.

Také v Plzni se vždy setkávala s vřelým přijetím.

Tato mimořádná žena zůstane navždy v našich srdcích. Čest její památce.

Text i foto:Eva Hubatová, Plzeň