Plzeňská fotografka, publicistka a výtvarnice Eva Hubatová pořádá výstavu věnovanou seniorům.

Jedná se o prezentaci ukázek z její rozsáhlých tvůrčích činností nazvanou „Pocta stáří“. Výstava, kterou iniciovala doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., probíhá v prostorách Šafránkova pavilonu Lékařské fakulty UK v Plzni jako doprovodný program „Křesla pro hosta“. Do toho všestranná šestašedesátiletá Plzeňanka usedne 30. 5. 2022, aby se s posluchači Univerzity 3. věku LF UK v Plzni podělila o svůj zajímavý životní příběh.

“Jde především o projev mého uznání adresovaného seniorům důchodového věku, kteří v rámci programu Celoživotního vzdělávání aktivně tráví volný čas, poznávají nové přátele z řad svých vrstevníků a získávají zajímavé poznatky z vybraných medicínských oborů. Na sebevzdělávání není nikdy pozdě“, uvádí Eva Hubatová, která má s vysokoškolským studiem v pokročilém věku vlastní zkušenost.

Ráda vzpomíná i na výstavu v plzeňském Nadačním centru U Pramenů, kterou jí v roce 2009 zahájil primář Hematoonkologického oddělení FN v Plzni MUDr. Vladimír Koza. „Letos je to přesně 30 let, co ve snaze změnit osud nemocných s leukémiemi či jinými život ohrožujícími onemocněními krvetvorby pan doktor Vladimír Koza stál u zrodu založení Nadace pro transplantace kostní dřeně (v r. 1992) a následně také Českého národního registru dárců dřeně. Byl to člověk, který pro svoji empatii, lidskost a schopnost povzbuzovat pacienty i své kolegy, po sobě zanechal nesmazatelnou stopu. Zanedlouho již uplyne deset let, co nás ve věku sedmapadesáti let navždy opustil (4. 7. 1954 v Plzni – 17. 6. 2012 v Plzni)“, uvádí s dojetím Eva Hubatová.

Text a foto: Eva Nestávalová