Poliklinika IPP se spojila s léčebným sanatoriem PRO SANUM a vstupuje do světa středně velkých zdravotnických zařízení

Jedna z velkých pražských poliklinik od 1. dubna znatelně rozšířila své pole působnosti. Začátkem dubna se jí podařilo dovršit akvizici léčebného sanatoria PRO SANUM a. s., které se za posledního půl roku stalo již druhým zdravotnickým zařízením, jež pod svá křídla Poliklinika IPP začlenila.

Na konci listopadu roku 2021 Poliklinika IPP koupila jako dceřinou společnost THE CLINIC MEDICAL s. r. o., přičemž jednání probíhala velmi svižně, stejně jako ve druhém případě se zdravotnickým zařízením PRO SANUM a. s.. Zde byla transakce hotová ještě během prosince a již v lednu začaly probíhat přípravy na finální začlenění obou společností do struktury Polikliniky IPP. Ke sloučení obou zdravotnických zařízení s Poliklinikou IPP došlo k 1. dubnu roku 2022.

Impulzem k akvizici obou společností bylo rozšíření jednotlivých specializací a možnost nabídky prémiové péče. „V momentě, kdy jsme dostali nabídku na odkup obou zdravotnických zařízení, viděli jsme příležitost, jak dále rozšířit portfolio našich služeb směrem, kterým se naše společnost vždy chtěla ubírat.“ říká Adam Zaydlar, ředitel Polikliniky IPP a pokračuje: „Obě společnosti, v současné době tedy již pracoviště, získaly zázemí stabilního a silného zdravotnického zařízení, které má v plánu se podílet na dalším rozvoji. Poliklinika IPP a naši pacienti samozřejmě profitují z rozšíření služeb, ať již v oblasti dermatologie a nabídky unikátní léčebné metody balneofototerapie TOMESA a dále také rozšířením nabídky o prémiovou zdravotní péči, po níž vnímáme rostoucí poptávku.“

Spojením zdravotnických zařízení došlo k významnému rozšíření o nové služby a možnosti pro pacienty všech pracovišť Polikliniky IPP. Sloučením s THE CLINIC MEDICAL s. r. o. a PRO SANUM a. s. obě nová pracoviště získala stabilní zázemí silného administrativního aparátu včetně možností dalšího rozvoje a propagace.

Č

Poliklinika IPP s.r.o. – Legerova 389/56, 120 00 Praha 2 – Česká republika

info@poliklinikaipp.cz / www.poliklinikaipp.cz / +420 241 241 241

IČO: 25057065 / DIČ: CZ699003488 Vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 45927/MSPH

erstvá akvizice pro Polikliniku IPP znamená definitivní přesun ze segmentu malých poskytovatelů do sektoru významných hráčů na poli zdravotnických zařízení. Rozšíření lokální působnosti, počtu pracovišť i kvalifikovaného personálu podle ředitele polikliniky IPP, Adama Zaydlara, povedou k usnadnění komunikace například s některými smluvními partnery.