Projekt navrácení lososa do Labe slaví 20leté výročí

12. 10. 2022, PrahaNa počátku projektu návratu lososa na naše území byl Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, který v roce 1998 vysadil prvních 10000 ks plůdku lososa obecného do řeky Kamenice. Původní populace této ryby byla v minulosti v Labi a jeho přítocích zcela vyhubena. Vysazovány tak začaly být ryby geneticky příbuzné původní Labské populaci. Po svém vzniku se k projektu připojil také NP České Švýcarsko. Nyní projekt slaví 20leté výročí.

Plůdek lososa byl v průběhu projektu vysazován do toků v povodí Ploučnice a Ohře (potok Liboc) a zejména do Kamenice a jejího přítoku Chřibské Kamenice. V období od roku 1998 až 2022 bylo vysazeno celkem 4 144 000 ks plůdku lososa a cca 140 000 ks půlročka. K prvnímu potvrzenému návratu lososa na naše území došlo na podzim roku 2002, kdy byly při kontrolním odlovu uloveny čtyři dospělé ryby v Kamenici, které se vrátily do toku, kde vyrostly. V následujících letech k nám migrovalo, dle potvrzených údajů, až několik desítek jedinců. V úseku mezi Hřenskem a jezem v Edmundově soutěsce si lososi vytváří trdliště a mohou být za příznivých podmínek dobře monitorováni. Tyto jedinečné ryby byly zaznamenány i v řece Ohři, ač pouze v počtu jednotek kusů.

U nás mladí lososi vyrostou do velikosti smolta (roček až dvouroček), následně putují do moře, kde pohlavně dospějí a po několika letech se vrací na místo, kde byli zrozeni. Během této cesty mohou urazit i tisíce kilometrů. Na našich výtěrových lokalitách se losos zdržuje poměrně krátce, zpravidla jen týden až několik týdnů. Naprostá většina lososů po výtěru, či alespoň pobytu v dospělosti v našich řekách uhyne, protože nejsou schopni přežít poškození zdravotního stavu se současným vyčerpáním energie a živin po dlouhodobém nepřijímání potravy při migraci z oceánu a po několik týdnů v řekách (pro zajímavost, dospělý losos dokáže překonat 30 až 40 km i proti proudu za den). Uhynulé ryby nacházíme nezřídka v řece Kamenici, případně hynou později v Labi. Losos obecný (atlantský) tak od roku 2002 pravidelně migruje Labem do řeky Kamenice a je tam sledován na trdlištích, která si vytváří k přirozenému rozmnožování.

K úspěšnému pokračování projektu přispívá také nově navázané partnerství se společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., která se stala hlavním sponzorem projektu,“ uvádí Ing. Tomáš Kava, jednatel SvčÚS. „Naše společnost si zakládá na šetrném přístupu a udržitelném rybolovu, proto nás myšlenka podpořit tento projekt od začátku nadchla, “ říká Jan Řepa, PR Manager společnosti NaturaMed, která je v současné době jedním z největších dodavatelů lososího oleje na světě.

Projekt brzdí technické překážky

Díky projektu návratu lososa se podařilo prosadit stavbu rybích přechodů na mnoha tocích, a tak na nich částečně omezit negativní vliv a rozsah staveb jako jsou jezy apod. Ovšem člověkem vytvořené překážky stále představují největší problém pro návrat vyššího množství lososů do našich vod. Od ústí Labe do moře představuje na území Německé spolkové republiky jedinou významnou překážku pro migraci plavební stupeň Gesellschaft u Hamburku, vybavený několika rybími přechody, ovšem aktuálně bohužel částečně neprostupnými. Ještě větší problém pro navrátivší se ryby ovšem představují překážky na našem území.

Řeka Kamenice je pro lososa prostupná pouze k prvnímu jezu v Edmundově soutěsce, rybí přechody jsou v daných místech často bez vody s ohledem na provoz turistických pramic. V případě řeky Labe od Střekovských zdymadel jsme svědky skutečnosti, že s ohledem na počet plavebních stupňů v podstatě navazuje jedna jezová zdrž na druhou. Podobná situace je i na Ploučnici, kde jsou rybí přechody často pro migraci ryb nepoužitelné, to mnohdy i s ohledem na nedodržování platných manipulačních řádů ze strany některých provozovatelů MVE. Situaci by do budoucna mohlo výrazně zhoršit rovněž vybudování plavebního stupně Děčín.

Pro posílení populací lososa je však třeba nejen pokračovat v jeho vysazování do toků, ale vytvářet rovněž tlak na zlepšování jejich prostupnosti a zabránit, pokud možno, vniku nových překážek.

OmegaMarine Premium – novinka z norských lososů

Norové jsou odborníci na nejrůznější rybí produkty, výživové doplňky s rybím tukem nevyjímaje. Jedním z nich je také nový OmegaMarine PREMIUM na bázi lososího oleje. U extra panenského oleje z lososa hraje hlavní roli čerstvost. Proces získávání oleje při výrobě tohoto produktu nepřesahuje 75 minut od ulovení ryby. Lze se tedy spolehnout na absolutní norskou kvalitu.

Malé želatinové kapsle s rybím tukem se lehce polykají, nemají žádnou pachuť ani aroma. Omega-3 se tedy do těla dostane v optimálním množství. Kapsle jsou plné oleje z lososa špičkové kvality, který obsahuje vyvážené množství kyseliny DHA podporující mozek a nervovou soustavu, a dále kyseliny EPA, která příznivě působí na srdce. V OmegaMarine PREMIUM nachází také vitamín D a kyselina DPA, která je prvkem zabezpečujícím vyšší koncentraci zmiňovaných EPA a DHA v krvi. Z lososového oleje je tak vytažené absolutní maximum.

Více na: 

http://www.crsusti.cz/

https://www.naturamed.cz/produkt/omegamarine-premium