Světový den chleba 2022

Světový den chleba a pečiva Pro české pekaře je letošní rok náročný Již 16. října oslaví pekaři Světový den chleba a pečiva. Letošní rok je pro tuzemské výrobce pečiva z existenčního hlediska obzvláště obtížný a několik z nich už muselo ukončit svůj provoz. Na vině je extrémní zdražení pohonných hmot, plynu a vstupních surovin. Velkoobchodní cena 1 kg konzumního chleba z pekáren meziročně vzrostla o 32,2 %, cena pro spotřebitele pak dokonce o 38,2 %. Tento trend jsme mohli sledovat napříč všemi zeměmi EU, přičemž nárůst cen pečiva v Česku byl v rámci celé Unie 9. nejvyšší. „Letošní rok bylo pro náš obor kritický. V souvislosti s razantním nárůstem cen vstupních surovin a pohonných hmot byly pekárny nuceny zvýšit své prodejní ceny pro odběratele, přesto toto zvýšení cen dosud nepokrylo nárůst nákladů,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR, a dodává: „Průměrná čtyřčlenná rodina v ČR minulý rok utratila za pečivo cca 1200 Kč měsíčně, aktuálně je to 1600 Kč. Pečivo přesto netvoří dominantní složku výdajů Čechů, např. za tabákové výrobky v loňském roce utratili čtyřnásobně více a podobné je to i u alkoholu.“ Do cen potravinářských výrobků se promítá obrovský nárůst cen energií „Jako jediný účinný nástroj, jak energetickou krizi v tuto chvíli zvládnout, vidím zastropování cen energií pro všechny podniky bez rozdílu – malé, střední i velké. Apelujeme na vládu, aby připravila společně takové řešení, aby podpora pro velké podniky napříč Evropou byla srovnatelná, spravedlivá a neznevýhodňovala země, které nemají tak silné národní rozpočty,“ říká prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Tisková zpráva Praha, 13. října 2022 Ekonomická situace se začíná dotýkat velkého množství spotřebitelů „Tíživá ekonomická situace se týká stále větší skupiny spotřebitelů. Proto začínají vyhledávat levnější zboží prakticky v celém sortimentu, včetně pekárenských výrobků. Jsem ale přesvědčen, že jde jen o krátkodobou krizi způsobenou hlavně vnějšími faktory. Byla by proto obrovská škoda, kdyby jejím následkem došlo k omezení sortimentu pekárenských výrobků v obchodech,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. 16. říjen – Světový den chleba a pečiva Světový den chleba a pečiva vyhlásila Mezinárodní unie pekařů a cukrářů (UIBC). Svátkem základní lidské potraviny se přihlásila k 16. říjnu, který v roce 1945 vyhlásila Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) jako den boje proti hladu. Světový den chleba se slaví v řadě zemí, včetně České republiky, zpravidla formou odborných konferencí a osvětových akcí, dnů otevřených dveří v pekárnách, ochutnávkami chlebového sortimentu, setkáváním pekařů a propagací chleba jako základní a nepostradatelné lidské potraviny. U příležitosti Světového dne chleba a pečiva byly spuštěny nové webové stránky – www.svetovydenchlebaapeciva.cz. O Svazu pekařů a cukrářů v ČR Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z. s. (SPaC ČR), je potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru a podporuje jejich činnost. V současné době sdružuje 130 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin, služeb a potravinářských škol. Více informací na www.svazpekaru.cz. Pro další informace kontaktujte: Tomáš Iľko Senior PR Consultant, Double-U PR, s. r. o. E-mail: tomas.ilko@double-u.cz Tel.: +420 733 529 496 www.double-u.cz