Technickém muzeu Liberec bude nyní lákat i na vojenskou techniku

Ve čtvrtek 14. září dojde v prostorách Technického muzea Liberec ke slavnostnímu

odhalení nového památníku věnovaného vojenské technice.

K tomu úvodem vysvětluje ředitel technického muzea Jiří Němeček: „Podíváme-li se dnes do většiny oborů lidské činnosti, spatříme rostoucí vliv technických zařízení a techniky samotné. Kdybychom si na operačním sále odmysleli veškerou techniku, pravděpodobně by tam nic nezůstalo. A tak je to téměř všude, vojenské útvary nevyjímaje. Je zajímavé sledovat co bylo např. v naší armádě před pár lety moderní a dnes je už zastaralé.“

Jako svědectví tohoto překotného vývoje, připravilo Technické muzeum expozici se dvěma obrněnými transportéry, které si ti, kteří ještě prošli vojenskou službou, jistě pamatují. Dvounápravové transportéry BRD, které zde v Liberci sloužily v protichemickém vojsku. A vedle tohoto exponátu zde najdeme další vojenský transportér PLDvK, kterému vojáci přezdívali Ještěrka. Všechny jejich technické údaje si může zvídavý návštěvník najít na informačním panelu, instalovaném vedle zmíněných exponátů.

Hlavní cíl tohoto muzejního památníku nám osvětlil ředitel technického muzea Jiří Němeček. „Pro nás je stěžejní památka těch vojáků, kteří byli při použití zmíněné techniky zraněni, nebo dokonce přišli o život. Vojenský materiál a osudy našich vojáků nelze od sebe oddělovat. A protože je Technické muzeum Liberec orientováno především na techniku, vystavilo právě zmíněné transportéry. Při pohledu na ně bychom ale neměli zapomenout na vojáky, kteří s nimi bojovali a zároveň nás bránili.„

Zajímavý byl proces vzniku celého muzejního památníku. Hlavní impuls k jeho založení dala paní Jana Kendíková, která nabídla Technickému muzeu Liberec několik vojenských historických vozidel, které její rodina vlastnila a které postupně shromáždil její otec a známý liberecký podnikatel pan Alexandr Kendík. Z nich si vedení Technického muzea Liberec vybralo již zmíněné dva transportéry. S jejich opravou a restaurací následně pomohla liberecká posádka Armády České republiky. Se stavebními a konstrukčními pracemi nezištně pomohly liberecké společnosti Melichar a DTZ. Průběh odhalení muzejního památníku, které proběhne 14.září 2023 od 10:00 v areálu bývalých LVT zaštítí čestná stráž libereckého 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, který zde vystaví také svou novou mobilní techniku.

Podle Jiřího Němečka je památník umístěn v areálu Technického muzea Liberec tak, aby kolem něho každý návštěvník prošel na závěr prohlídky celé expozice. „Zmíněné exponáty by nám měly připomenout, že se naše armáda stále technicky zdokonaluje. A také, že služba našich vojáků není lehká a že je mnohdy velmi nebezpečná. Až budete v muzeu míjet tuto vojenskou techniku, připomeňte si nejen technické dovednosti našich vojáků, ale také jejich odhodlání nás bránit. Jistě si to zaslouží.“ Dodává Němeček.